Ana SayfaAkademik KadroLisans ProgramıLisansüstü ProgramıEtkinliklerLinklerİletişim

Staj Bilgileri


Staj başvuruları ve duyurular

Staj başvuruları Mimarlık Fakültesi Staj Ofisi'ne yapılmaktadır. Fakülte staj yönetmeliğine, başvurularla ilgili tüm belgelere ve duyurulara www.mimogis.itu.edu.tr sayfasından ulaşılabilir. Tüm öğrencilerin Fakülte staj yönetmeliğini okuması gerekmektedir.

Staj yapılacak firmanın belirlenmesi

Öğrenciler staj yapacakları firmaları kendileri belirler. Firmanın belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, stajın içeriğinin endüstri ürünleri tasarımı olmasıdır. Geçmiş yıllarda staj yapılmış olan firmaların listesine www.mimogis.itu.edu.tr sayfasından ulaşılabilir. Staj yapılacak olan firmanın bu listede bulunması gerekli değildir.

Staj dosyasının hazırlanması

Büro Stajı Dosyası
1. Staj boyunca yapılan, öğrenciye ait tasarım çalışmaları
Büro stajı süresince öğrenci tarafından üretilen tasarım çalışmaları teslim edilmeden önce firma yetkilisi tarafından onaylanmalı ve paraflanmalıdır. Çalışmalar dosyaya koyulabilecek boyutta olmalı veya dosyaya koyulabilecek şekilde katlanmalıdır. Tasarım çalışmaları kesinlikle endüstriyel ürün tasarımı içerikli olmalıdır. Çalışmaların orijinal kopyalarının firma dışına çıkarılmasına bazen firmalar izin vermemektedir. Bu ve benzeri durumlarda çalışmaların kopyası da dosyaya koyulabilir.
2. Staj Sicil Fişi
Bu belge, 2 kopya olarak firma tarafından doldurulup imzalanacak ve zarfa koyulacaktır. Zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile mühürlenecek veya yetkili tarafından imzalanacaktır ve staj dosyasına koyulacaktır.
3. Staj Defteri
Staj defterini stajı yapan öğrenci dolduracak ve gün bazında staj boyunca yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlatacaktır.

Fabrika Stajı Dosyası
1. Staj boyunca yapılan, öğrenciye ait tasarım çalışmaları
Fabrika stajı süresince öğrenci tarafından öğrenilen malzeme ve farklı üretim yöntemlerinin teslim edilecek tasarım çalışmasında uygulanması beklenmektedir. Fabrika stajı süresince üretilen tasarım çalışmaları firma yetkilisi tarafından onaylanmalı ve paraflanmalıdır. Çalışmalar dosyaya koyulabilecek boyutta olmalı veya dosyaya koyulabilecek şekilde katlanmalıdır. Tasarım çalışmaları kesinlikle endüstriyel ürün tasarımı içerikli olmalıdır. Çalışmaların orijinal kopyalarının firma dışına çıkarılmasına bazen firmalar izin vermemektedir. Bu ve benzeri durumlarda çalışmaların kopyası da dosyaya koyulabilir.
2. Staj Sicil Fişi
Bu belge, 2 kopya olarak firma tarafından doldurulup imzalanacak ve zarfa koyulacaktır. Zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile mühürlenecek veya yetkili tarafından imzalanacaktır ve staj dosyasına koyulacaktır.
3. Staj Defteri
Staj defterini stajı yapan öğrenci dolduracak ve gün bazında staj boyunca yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlatacaktır.

Staj dosyası hazırlanması ile ilgili genel uyarılar

1. Staj dosyası, Fakülte Staj Komisyonu tarafından www.mimogis.itu.edu.tr'de ilan edilen süre içinde Fakülte Staj Ofisi'ne teslim edilecektir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen staj dosyaları geçersiz sayılacaktır.
2. Eksik dokümanı bulunan dosyalar kabul edilmeyecektir.
3. Dosyada teslim edilecek olan tasarım çalışmalarının düzeyi, gerek içerik gerekse sunum açısından, dosyanın değerlendirilmesinde birinci derecede önem taşımaktadır. Stajı yapan öğrencinin bulunduğu sınıfın düzeyine uygun tasarım çalışmaları yapmış olması gerekmektedir, aksi takdirde staj dosyaları geçersiz sayılacaktır.

Staj Komisyonu

Öğrenciler, bu sayfada ve www.mimogis.itu.edu.tr sayfasında yazılı staj yönetmelik ve kurallarını okuduktan sonra soruları varsa EÜTB Staj Komisyonu'na danışabilir:
Araş.Gör.Dr. Elif Küçüksayraç (kucuksayrac@itu.edu.tr)
Araş.Gör. Ayça Keleşyılmaz (aycaky@hotmail.com)