Main PageAcademic StaffUndergraduateGraduateAcademic ActivitiesLinksContact

e-publications


ITU e-publications:


2003, Project Milano, Milano Salone Del Mobile, 2003 Satellite Exhibition Catalogue, ITU Dept. of Industrial Product Design, Istanbul.

2004 (In Turkish) , Endüstriyel Tasarım Eğitimi: ITU Endüstriyel Tasarım Toplantıları 1998-99 Bildirileri (ITU Industrial Design Meetings I & II Proceedings) , ITU Dept. of Industrial Product Design, Istanbul.

2006 (In Turkish) , Türkiye'de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı - 3rd National Design Congress Proceedings , ITU Dept. of Industrial Product Design, Istanbul.

2007, 5 Senses of Istanbul, Milano Salone Del Mobile, 2007 Satellite Exhibition Catalogue, ITU Dept. of Industrial Product Design, Istanbul.

2007, Only Planet Turkey, Nokia , ITU Dept. of Industrial Product Design, Istanbul.