Ana SayfaAkademik KadroLisans ProgramıLisansüstü ProgramıEtkinliklerLinklerİletişim

Akademik Kadro

Prof.Dr. Nigan BAYAZIT

İletişim:
Telefon: + 90 212 293 13 00 /2243 dahili
Fax: + 90 212 251 48 95
E-Posta: bayazit@itu.edu.tr
Adres: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Taşkışla, Taksim 80191 İstanbul

Eğitim:
Doktora: İTÜ Mimarlık Fakültesi , Mimarlık Bölümü, (1969)
Y. Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi , Mimarlık Bölümü, (1962)
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi , Mimarlık Bölümü, (1962)

Verdiği Dersler:
Design Research Methods (Y. Lisans)
Karar Teorisi ve Teknikleri (Y. Lisans)
Future Directions in Design (Y. Lisans)
Advanced Design Methods (Y. Lisans)
Tasarım Kavramları (Lisans)
Tasari Kuramları ve Metotları (Lisans)
Computer Aided Design (Lisans)

Uzmanlık Alanları:
Tasarım Arastırmaları
Tasarım Kuramları ve Metotları
Bilgisayar Destekli Tasarım
Endüstriyel Tasarım

Görevler ve Ödüller:
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Baskanı;
Endüstri ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Baskanı;
CIB Scolarship Award 1982; 
Fullbright Research Fellow, University of Maryland, College of Human Echology, Department of Housing and Design, 1983-1984;
AID Fellowship Award, 1986;
IBM International Donation of CAD Laboratory,1987;
TüVASAS Raylı Otobüs Tasarımı 2.ödül, 1989 (N. Toydemir, A. Alphan, E. Gürdal ile birlikte);
NATO Advanced Research Workshop, Advanced Educational Technology in School Industry Link Projects, 1993;
Design Studies Editorial Advisory Board, 1979-1997;
ICSID Roster of Experts: design methods, design education, design production, 1999;

Başlıca Yayınları:
12 adet kitabı, 13 adet araştırma raporu, 14 adet editörlüğünü yaptığı toplantı kitabı bulunmaktadır.

Kitapları
Bayazıt, N., Sencer, M.,  Sencer, O.,  Sey, Y.,  Yücel, A.,  Vakıflı Köyü (Vakıflı Village), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Yapı Araştırma Kurumu, Series C: (Araştırmalar), No.4, 1966

Bayazıt, N., Sey, Y.,  Yücel, A., Bir Güneybatı Anadolu Gezisi Notları (Notes from South West Anatolia) Istanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1968.

Bayazıt, N., Konut Araçları Açısından Ele Alınan Sistematik Bir Tasarlama Yönteminin Geliştirilmesi (A Systematic Design Methodology for Home Appliances), Istanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1969 (Doktora Tezi).

Bayazıt, N., Sencer, M.,  Sencer, O.,  Sey, Y.,  Yücel, A.,Türkiye\'de Köy Sorunu ve Bir Köy Araştırmasının İlkeleri (Rural Problems in Turkey and the Principles of a Village Study), Istanbul: İ.T.Ü. Mimarlık  Fakültesi, Yapı Araştıma Kurumu, Series C. (Araştırmalar), No.8, 1971.

Bayazıt, N., Otel Yatak Odalarının Sistemli Tasarlanması İçin Bir Yöntem (A Method for the Systematic Design of Hotel Bedrooms), Istanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1978 (Habilitation thesis).

Bayazıt, N., Planlama ve Tasarlamaya Katılma (Participation to Planning and Design), Istanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1982.

Bayazıt, N.,AutoCAD 9\'la Kolay Tasarım (Easy Design with AutoCAD 9), İ.T.Ü. Vakfı, Yayın No: 30, 1990.

Bayazıt, N., Dülgeroğlu, Y., Yılmaz, Z., Çıracı, M., Toplu Konut Mekan Standartları: Mekan, Fiziksel Çevre, Bina Ekonomisi, TOKYAD Toplu Konut Yapımcıları Derneği,  Mart 1992.

Bayazıt, N., Kavaklı, M., AutoCAD 12 ile Kolay Tasarım (Easy Design with AutoCAD 12), İ.T.Ü. Vakfı, Yayın No: 36, 1993. (M. Kavaklı ile beraber).

Bayazıt, N., Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metotlarına Giriş, İstanbul: Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama San. ve Tic. Ltd. 1994.

Bayazıt, N., Çorbacı, F.K., AutoCAD 13 ile Tasarım, İstanbul: Birsen Yayinevi, 1997.

Bayazıt, N., Endüstriyel Tasarımcılar için Tasarlama Kuramları ve metotları, İstanbul: Birsen Yayınevi, 2004. ISBN 975–511–356–8

Makaleleri ve Bildirileri
Bayazıt, N., Az Katlı Yüksek Yoğunluklu Konutlar (Low-Rise High Density Dwellings), Mimarlık, No.8, 1970, ss.54-58.

Bayazıt, N., İnsan Ölçüleri Üzerinde Bir Çalışma (A Study on the Anthropometric Dimensions of Users), İ.T.Ü. Dergisi, Vol.29, No.2, 1971.

Bayazıt, N.,  Öke, A., Mimari Tasarıma Yardımcı Tekniklerin Bazıları (Some Techniques to be Used in Architectural Design), Mimarlık Sorunlarına Yeni Yaklaşımlar Tartışmalı Konferanslar, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Yapı Araştırma Kurumu, Series, E, No.8, 1972.

Bayazıt, N.,  Kontrol Listelerinin Tasarlamada Kullanılması (Application of Check Lists in Design), Mimarlıkta Tasarlama Yöntemleri Bülteni, Mimari Tasarım Yöntemleri Kürsüsü, No.4, December 1975.

Bayazıt, N.,  Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliğinde Otellerle İlgili Bazı Eleştiri ve Öneriler (Criticisms and Proposals of the Regulation for Tourist  Accommodation Buildings), Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliği Semineri, Feb., 1975,  ss.16-26 (Z. Çelik, A. Yönder ile beraber).

Bayazıt, N.,  Konaklama Tesisleri Sınıflama, Kredi Verme, Değerlendirme ve Denetlemede Performans Şartnamesinden Yararlanma (Use of Performance Specification in the Classification, Crediting, Evaluation, and Controlling of Buildings), Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliği Semineri, February 1975,  ss.67-74.

Bayazıt, N.,  Yönder, A., Bakır (Özsoy), A., Three Levels of Privacy Behaviour in the Appropriation of Dwelling Spaces in Turkish Homes, Appropriation of Space, Proceedings of the Strasbourg Conference, (Ed. P. Koresec- Serfaty), Imprime a la CIACO cooperative Universitaire, Belgique, Louvain-a-la Neuve, 1976 (In French and English separete volumes) YAK Bulletin  No.4, September 1976.

Bayazıt, N., Berköz, E., Umur, C.,  Performans Terminolojisi (Performance Terminology), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi YAK. Bulletin. No.2, April 1977, ss.5-9

Bayazıt, N., Bina Tasarlamada Performans Kavramının Uygulanması ve Bazı Teknikler (Applications of Performance Concept to Building and Some Techniques), İ.T.Ü. Mim.Fak. YAK Bulletin, No.2, April 1977,  ss.37-63.

Bayazıt, N., Preparation of Performance Statements at Room and Building Levels Using Available Data, Document prepared for and presented at CIB / W60, Commission "Performance Concept in Building" Oslo: February 1977.

Bayazıt, N., A Method for the Preparation of Performance Statements in Tourism Accommodation Buildings Using Available Data, The Seventh CIB Congress and General Assembly, Edinburgh University, 14-21 September 1977, Vol.C,  ss.77-80.

Bayazıt, N., On the Criteria for the Selection of Performance Tests, Prepared for, CIB / W60 Commission "Performance Concepts in Building", September 1977 (unpublished).

Bayazıt, N., A Revised List of User Requirements to be used in Performance Studies, prepared for CIB/W60 Commmision "Performance Concept in Building", September, 1977 (unpublished).

Bayazıt, N., Turizm Konaklama Tesisleri Performans İfadeleri Araştırması (Research on the Performance Statements of Tourist Accommodtion Buildings), TUBİTAK VI. Bilim Kongresi, Mühendislik Araştırma Grubu Tebliğleri (İnşaat Seksiyonu), İzmir, 24-28 October, 1977, ss.229-239.

Bayazıt, N., The First Draft Proposal for a Performance Glossary,  CIB/W60 Document 11/21, Horsholm Jan., 26-27, 1978 (E. Berköz ile beraber).

Bayazıt, N., A Report on the Performance Studies in Turkey, CIB/W60, Document 11/20, Horsholm, Jan., 26-27, 1978 (presented to the commission at 9-11 May, 1979 İstanbul.

Bayazıt, N., A Morphological and Evaluative Approach to Combinatorial Unit  Design, Architectural Design, International Conference, 15-17 May, 1978, İstanbul: No.7, 76-7.84. (reprinted in Design Methods and Theories, (abstract) Vol.12, No.3/4, September, December 1978, ss.217, (article) Vol.13, No.3/4, July-December, 1979, ss.187-190.

Bayazıt, N., Kombinatoriyel Unite Tasarımına Morfolojik ve Değerlendirmeci Bir Yaklaşım (A Morphological and Evaluative Approach to Combinatorial Unit Design), Architectural Design International Conference, 15-17 May, 1978, İstanbul: ss.9.52-9.60.

Bayazıt, N., Performance Parameters and Their Applicability to After Disaster Permanent Housing in Turkey, International Conference on Disaster Housing, September, 4-10, İstanbul, 1977, 1.135- 1.146 (Yeniden basım, İ.T.Ü. Mim. Fak. YAK, No.1, 1979,  ss.41-46).

Bayazıt, N., Türkiye\'de Turizm Potansiyeli Gelişimi ve Politika ile İlişkileri, Çevre, No.2, March / April 1979, ss.74-76 (Summary in Eng.: Tourism Potential, its Development and Political Relations in Turkey, aynı sayı ss.99).

Bayazıt, N., Özsoy. A.,  Celasun, M.,  Impact of Family Crowding on the Design Problems of Dwelling Units Within Turkey, Symposium on Human Consequences of Crowding, Antalya: 1977, (published in Ed. M. R. Gürkaynak, W. A. LeCompte, Human Consequences of Crowding, Nato Conference Series, Series III. Human Factors, Plenum Press, New York and London, 1979).

Bayazıt, N., Performans Parametreleri ve Türkiye\'de Afet Sonrası Kalıcı Konutlara Uygulanması (Performance Parameters and their Applicability to After Disaster Permanent Housing in Turkey), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, YAK, No.1, 1979, ss.33-40.

Bayazıt, N., Standart ve Yönetmeliklerin Bina Programlarına Etkileri (The Effects of Standards and Regulations on Building Programs), Bina programlama Semineri, 5-6 Ekim 1978, İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, TUBİTAK, Yapı Araştırma Enstitüsü, February 1979, ss.81-87.

Bayazıt, N., Bina Programlama Usulü Olarak Tasarlamaya Katılma (Design Participation as a Building Programming Procedure), Bina Programlama Semineri, 5-6 Oct., 1978, İstanbul: İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi, TUBİTAK, Yapı Araştırma Enstitüsü, February 1979,   ss.89-93.

Bayazıt, N., On the International  Conference "Architectural Design- Interrelations among Theory, Resarch and Practice", Design Methods and Theories, Journal of  the DMG, Vol.13, No.3/4, July-December, 1979.

Bayazıt, N., Endüstri Tasarımında Fizik Çevre ile İnsan ve Toplumun Karşılıklı Etkileşiminin Rolü (The Role of Interaction Between the Physical Environment, Man and Society on Industrial Design), Yapı, Number.33, No.3, 1980, ss.46-48.

Bayazıt, N., Bina Tasarlamada Performans Teorisinin Uygulanabilirliğini Artırma: Performans Özelliklerinin Belirlenmesi (Decision Theory in the Identification of the Prime Performance Attibutes), VII. Bilim Kongresi, 1980.

Bayazıt, N., Özsoy, A., Comparison of User and Architects Behaviours in Subsidized Co-operative Housing in Turkey, Design Methods and Theories Vol.14, No.1, 1981.

Bayazıt, N., Participation to Planning and Design, in (Ed. R. Jacques and J. A. Powell) Design: Science: Method, IPC Science and Technology Press Ltd., 1981, ss.119-132.

Bayazıt, N., Esin, N.,  Özsoy, A.,  Integrative Approach to Design Techniques, Design Studies, Vol.2, No.4, October, 1981,  ss.215-223

Bayazıt, N., Proceedings of the Interrealtions Among Theory, Research and Practice-Architectural Design, Conference, May 1978, Design Methods and Theories, Journal of the DMG, Vol. 13, No. 3/4, July-December 1979 (sayının misafir editörü) ss 101-191.

Bayazıt, N., Participation to Planning and Design, in (Ed. R. Jacques and J. A. Powell) Design: Science: Method, IPC Science and Technology Press Ltd., 1981, ss.119-132.

Bayazıt, N., Esin, N., Özsoy, A., Integrative Approach to Design Techniques, Design Studies, Vol.2, No.4, October, 1981,  ss.215-223

Bayazıt, N., Scientific Design Decisions within a Changing Society, Design Policy Conference, London, July 1982, Design Studies, Vol.3, No.3.

Bayazıt, N., Geleceğe Yönelik Tasarlama (Future Oriented Design), Tasarlama (Design) I.Ulusal Kongresi, Proceedings Book, ITU Mimarlık Fakültesi, 1982, ss.1.1.-1.8.

Bayazıt, N., Erselcan, S., Yolcu İstasyon Binalarının Tasarlanmasında Morfolojik Kutu ve Değerlendirme Metodu (Morphological Box and Method for the Design of Railway Stations), Tasarlama (Design) I. Ulusal Kongresi, Proceedings Book, 1982,  ss.5.63-5.70.

Bayazıt, N., Problems Related to the Application of Performance Concept (PC) in Turkey, CIB / W65 Mini-Symposium, for the Problems of Organisation and Management of Construction in Developing Countries and International Contracting, İstanbul, November, 1982,  ss:1/5.1-1/5.11.

Bayazıt, N.,  A Multi-variable Decision Making Method for the Determination of Priorities of Building Performance, 3 rd ASTM / CIB / RILEM Symposium on the Performance Concept, Lisbon-Portugal, 29,30,31 March-1,2 April / 1982, ss.13-23 and published in DMG, Vol:19, No:4, 1985, ss. 324-336.

Bayazıt, N., Problems Related to the Application of Performance Concept (PC) in Turkey, CIB / W65 Mini-Symposium, for the Problems of Organisation and Management of Construction in Developing Countries and International Contracting, İstanbul, November, 1982,  ss:1/5.1-1/5.11.

Bayazıt, N., Ctorgar function turistica ala cuidad de Safranbolu cen el proposito de conservar, Inventario International Sobre Techicas de Evaluacion (ed. Carlos Alberto Abaleron), Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseno-UNR, Secretaria Parmanent de Evaluacion Habitacional, Argentina, 1983.

Bayazıt, N., Proveer Informacion Social y Psicologia Public, sobre bs usarios de los banosturcos para viviendas e bajo costo, Inventerio International, SobreTechnical de Evaluacion (Ed.Carlos Alberto Abaleron),Facultad de Arquitectura, planeamiento y diseno-UNR,  Secretaria Permanente de Evalucion  Habitacional, Argentina, 1983.

Bayazıt, N., Scientific Design Decisions within a Changing Society, Proceedings of Design Policy Conference, vol.1, Design and  Society, 1984, ss.121-126. Design Studies, Vol.3, No.3, (abstract)

Bayazıt, N., A Study on the Diagnosis of Building (in use) Failures, CIB/W60, Performance Concept in Building, Paris, April, 1983 and Design Methods and Theories, vol.19, No.2, 1985, ss.268- 280.

Bayazıt, N., Design of a Data Base for Housing Performance Requirements, Advancing Building Technology, CIB 86 Congress, Washington, D.C., USA, September, 1986, ss.547-552.

Bayazıt, N., Toplu Konutta Standartlar, Büyük Şehir Kooperatifçilik ve Toplu Konut Dergisi, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 1986 ve Ocak 1987 sayıları.

Bayazıt, N., Proje Bilgilerini ve Spesifikasyonlarını Saklamak İçin Veri Tabanı Hazırlama Problemleri ve Olanakları, Proje Bilgi Bankası Sempozyumu, Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı ve Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Bildiri Kitabı, 1987.

Bayazıt, N., Theoretical Basis of Computer Aided Design Education and Research Laboratory, Design Studies, Vol. 8, No. 3, July 1987

Bayazıt, N., Konut Donatım Standartları Belirlemek için Gerekli Antropometrik Ölçüler: Mutfak Dolapları, 1. Ulusal Ergonomi Kongresi, 23-24 Kasım 1987, İ.T.Ü. Taşkışla, Milli Prodüktivite Merkezi, 1987.

Bayazıt, N., Computer Aided Design Education in Architectural Design Studio, The Third International Symposium on Computer and Information Sciences, Çeşme, İzmir, Turkey, 1988.

Bayazıt, N., Bilgisayarla Tasarlama Laboratuvarı Eğitim Uygulamaları (Education in Computer Aided Design Laboratory), I. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım/Çizim ve İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı Semineri, Dizayn and Konstrüksiyon Dergisi, Bildiri Kitabı, 1988.

Bayazıt, N., Toplu Konut Mekan Standartlarını Etkileyen Faktörler, in (Ed. H.Suher) Çeşitli Yönleriyle Toplu Konut, Toplu Konut Yapımcıları Derneği, 1989.

Bayazıt, N., A Cross Cultural Study of the Standards in Relation  to Space Organization in A Data Base, CIB 89 Quality for Building Users Throughout the World, Paris 1989.

Bayazıt, N., Development of a Knowledge Acquisition Model for Computer Aided Design, International Conference on Engineering Design (ICED), Dubrovnik 28-31 August 1990.

Bayazıt, N., A Paradigm in Design Methods and Theories: A Study on Knowledge Acquisition for Computer Aided Design, Culture Space History, IAPS 11 International Conference, METU Ankara 8-12 July 1990.

Bayazıt, N., Bilgisayar Destekli Endüstri Ürünleri Tasarım ve Üretim Programıyla Pencere, Kapı ve Duvarlar için Uzman Sistem Geliştirilmesi (Development of an Expert System with a CAD/CAM Program), in Kapı ve Pencere Tasarım ve Üretim Sorunları Sempozyumu, Yapı Endüstri Merkezi, Harbiye, 20.Aralık.1990.

Bayazıt, N.,  Dülgeroğlu, Y., Spatial Preferences of Households Living in Formal and Informal Housing, ENHR International Symposium on Housing for the Poor, 17-20 September, 1991. 

Bayazıt, N., Dülgeroğlu, Y., Consumer Norms and User Space Requirements in Istanbul Dwellings, Open House International, Vol 16, No:3, 1991. ss 30-35

Bayazıt, N., Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarlama ve Bilgisayar Destekli Üretim (Computer Aided Design and Manufacturing in Architecture), YAPI, Ekim, No:119, 1991,  ss.42-52.

Bayazıt, N., Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarlama Eğitimi (Computer Aided Design Education in Architecture), Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Yıldız Üniversitesi, 1992.

Bayazıt, N., Tasarımda Bilgisayar Kullanımında Yeni Gelişmeler, Mimarlar Odası Mimarlıkta Bilgisayar Kullanımı Semineri, 6-8 Mart 1992, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 1992.

Bayazıt, N., Yapı Endüstrisinde Tasarımda Yapay Zeka (Artificial Intelligence in Design in Building Industry), Bilgisayar Kongresi, 15-17 Ekim 1992.

Bayazıt, N., Kavaklı, M.,  Uzman Sistem Metotları (Expert System Methods), Bilgisayar Magazin, Mart - Nisan 1992

Bayazıt, N., Requirements of an Expert System for Design Studios, EDCAADE 92 Education in Computer Aided Architectural Design in Europe, Prooceedings "CAAD Instruction: The New Teaching of an Architect?", November 12, 13, 14, 1992.

Bayazıt, N., Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarım için bir Uzman Sistemin Gereklilikleri (Conditions of an Expert System for Design Studios), Mimarlık\'ta Bilgisayar Semineri Bildirileri Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültresi, Üniversite Yayın No: 287, 9.2.1993- 1.3.1993. ss. 23-34

Bayazıt, N., Structuring Picture Database with HyperCard, Academic Computing in Macintosh Environment, Istanbul University, 4-6 Mayıs 1993.

Bayazıt, N.,  Demir, Y.,  Ontological and  Cognitive Perspectives of  Design Education for Beginners, Beginnings in Architectural Education Programs, Prag, Czechoslovakia, May 11-15, 1993.

Bayazıt, N., Artificial Intelligence in Industrial Design of Building Elements, CIB W60 Performance Concept in Building, Athens 5-6 October 1992, (Ed) R.Becker , Some Examples of the Application of the Performance Concept in Building,  CIB Report, Publication 157, May 1993. ss. 213-222

Bayazıt, N.,  Demir,Y., Ontological and  Cognitive Perspectives of  Design Education for Beginners, Beginnings in Architectural Education Programs, Prag, Czechoslovakia, M ay 11-15, 1993

Bayazıt, N., Methods of Performance Evaluation in the Design and Practice at the Whole Building Level, CIB W60 Performance Concept in Building, Athens 5-6 October 1992, (Ed) R.Becker , Some Examples of the Application of the Performance Concept in Building,  CIB Report, Publication 157, May 1993. ss. 109-116

Bayazıt, N.,  Dülgeroğlu, Y., User Requirements in Relation to Dwelling Spaces and General Products, CIB W60 Performance Concept in Building, Athens 5-6 October , (Ed) R.Becker , Some Examples of the Application of the Performance Concept in Building,  CIB Report, Publication 157, May 1993. ss. 109-116 

Bayazıt, N., Designing: Design Knowledge: Design Research: Related Sciences, in (Eds) de Vries, M., Cross, N., Grant, D., Design Methods and Realtionships with Science, Kluwer Scientific Press 1993. ss. 121-136.

Bayazıt, N., Interrelations Between Design Education, Design Practice, Design Research, Design Knowlegde, NATO Advance Research Workshop, Advance Educational Technology in School Industry Link Projects, Prague, 15-21st August 1993 in D. Blandow, M. J. Dyrenfurth (ed.), Technology Education in School and Industry, NATO ASI Series, Springer Verlag, 1994.(keynote speaker) 

Kavaklı, M., Bayazıt, N., An Experiment on Image Schemata, Education in Computer Aided Architectural Design in Europe (EDCAADE) 93, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 10-13 November 1993.

Bayazıt, N., Knowledge Structuring of an Expert System Developed for the Synthesis of Parts in Industrial Design, Trappl, R. (Ed.), Cybernetics and Systems\' 94, Proceedings of 12th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, University of Vienna, 5-8 April, 1994), World Scientific Pub. Co., Vol.1, 1994, ss. 531-538 (M. Kavaklı ile beraber).

Bayazıt, N., Conflict in Group Decisions in the Computer Supported Collaborative Design (CSCD) Participation R. Trappl,  (Ed.), Cybernetics and Systems\' 94, Proceedings of 12th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, University of Vienna, 5-8 April, 1994), World Scientific Pub. Co., Vol.1, 1994 ss.

Bayazıt, N., Tasarımda Bilgisayar Grafiği Kullanımında Yeni Gelişmeler, Bilgisayar Dergisi, Vol.1, No:1, 1994.

Bayazıt, N., Akhuy, S., A Survey on Professionals\' Views about Design Education, içinde (Ed.) G. Hasdoğan, Uluslararası Tasarım, Endüstri ve Türkiye (Design, Industry and Turkey) Sempozyumu, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 1994.

Bayazıt, N., Definitions of Design for the Purpose of Teaching Design Methods and Design Management, in G. Hasdoğan (Ed.),  Design, Industry and Turkey Symposium, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 1994.

Bayazıt, N., A Historical Review: The Development of Industrial Product Design in Turkey,  In-service Short Course: Developments in Industrial Product Design Education by Professor Archer, Istanbul: I.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 28-29 September, 1994.

Bayazıt N., Computer Aided Design of Building Elements Project, Engineering and Construction for Sustainable Development in the 21st Century: An International Research Symposium & Technology Showcase, 4-8 February 1996.

Bayazıt, N., Designing Style of the Expert Designers as a Product of the Given Information, in  O. Akin (Ed.), Proceedings of Descriptive Models of Design, Istanbul: ITU Mimarlık Fakültesi, 1996.

Bayazıt, N., Şatır, S., Çorbaci, F. K., Seyyar Levazım Ana Malzemelerinden Bazılarının Yeniden Tasarımı için Öneriler, I. Levazım Maliye Sempozyumu, Levazım Maliye Okulu, Kasım 1996.

Bayazıt N., Usakligil, O., Şenocak, O., Satir, S., Starting Industrial Design Education of the Amateur Designers, Fide\'98, ITU Mimarlık Fakültesi, İstanbul: October 1998.

Er, A. H., Bayazıt, N., Redefining the “Ph.D. in Design in the Periphery: Doctoral Education in Industrial Design in Turkey” Design Issues, Vol 15, No:3, Autumn 1999. pp:34 44

Bayazıt, N., Şatir, S., Sürmen, Ş., Bedensel ve Görme Özürlüler için Endüstri Ürünü Tasarımının Önemi ve Sağlanması Konularının İrdelenmesi, Özürlüler Şurası, Ankara, Aralık, 1999.

Bayazıt, N., Engineering Design and Design Education: Why and How? Engineering Education in the 21st Century, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Eylül 1999.

Bayazıt, N., Built-In Furniture In the Traditional Turkish Homes: Safranbolu Example,  E. Burdurlu, A. Er, İ. Baykan, Y. Kılıç (Ed.), Proceedings of 1st International Furniture Congress and Exhibition 14-17 October 1999.

Bayazıt, N., Industrial Product Design Education for the Beginners, International Conference on Engineering Design, ICED’99 Munich, August 24-26 1999.

Bayazıt, N., Geleneksel Türk Konutlarında Bina Bünyesina Dahil Mobilyalar: Safranbolu Örneği, Ed: Fulya Atacan, Fuat Ercan, Hatice Kurtuluş, Mehmet Türkay) Mübeccel Kıray için Yazılar, Ankara: Bağlam Yayınları, 2000.

Bayazıt, N., Geleceğin Mesleği Endüstri Ürünleri Tasarımı, Dekora 2001, Harbiye, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını, 2001. ss. 275-278.

Bayazıt, N., Vatan, C., Plastik Atıklar ve Endüstriyel Tasarım, Istanbul, No: 37, Nisan 2001, ss: 41-45

Bayazıt, N., Street Furniture for Contemporary Living, Ist International Street Furniture Symposium, ITU, Gumuşsuyu, Orginized by İSTON A.Ş., 9-11 May 2001.

Bayazıt, N.,  The Needs of Industry What ID Education Presently has to Offer in Turkey, ICSID News, 2/2002.

Bayazıt, N., Modüler Oyuncaklar, içinde Ed. A. G. Namlu, Okul Öncesi Eğitiminde Araç Geliştirme, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2004 (ikinci Baskı)

Günal E. D., Bayazıt, N.,  Strüktür ve Malzeme Özelliklerinin Endüstriyel Ürün Tasarımına Etkisi, Mimarlar Odası 2. Ulusal Malzeme Kongresi, 6-8 Ekim, 2004 İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla.

Gökşenli, Ali, Ulukan, L., Bayazıt, N. ,  The Conceptual Design of the Mercedes- Benz Concept Midibus Using a Systematic, ICED, Dubrovnik,  Design Method, May 2004

Enşici, Ayhan, Bayazıt, Nigan, ICED, Dubrovnik,  Design Method, May 2004

Bayazıt, N., Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research, Design Issues, Vol. 20, No. 1, 2004. 16-29< Akademik Kadro