Ana SayfaAkademik KadroLisans ProgramıLisansüstü ProgramıEtkinliklerLinklerİletişim

Prof.Dr. Şebnem TİMUR ÖĞÜT


İletişim | Communication
Telefon: 0 212 293 13 00 / 2303 dahili
Faks: 0212 251 48 95
E-posta: timurseb@itu.edu.tr
Adres: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Oda No: 3510, Taşkışla, Taksim 34437 İstanbul

Eğitim | Education
Doktora: PhD, Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Tasarım Bölümü (2001)
Reading Material Culture: An Analysis Of Design As Cultural Form başlıklı tez ile http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0001653.pdf

Y. Lisans: MFA, Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Tasarım Bölümü (1996)
Reading Product Design: An Inquiry into Discursive Aspects Of Design Culture başlıklı tez ile

Lisans: BID, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (1994)
TED Ankara Koleji (1980-1990)

Deneyim | Experience
19.04.2018 Profesör - İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
10.02.2011 Doçent (Atama) - İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
03.03.2010 Doçentliğe Yükseltme (Ünvan)

2003 - 2010 Y.Doç.Dr., İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
1995 - 2002 Araştırma Görevlisi, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

2006 - 2007 Misafir Araştırmacı, North Carolina State University, Department of Industrial Design (Eylül 2006-Ocak 2007, 4 ay)
2002 - 2003 Doktora Sonrası - Araştırmacı (Postdoctoral Research Fellow), University College London, Dept. of Anthropology, Material Culture [TÜBA Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile] (Eylül 2002-Mart 2003, 6 ay)

İlgi Alanları | Academic Fields of Interest
Ürün Tasarımı, Grafik Tasarım, Maddi Kültür, Kültürel Temsil, Nesneler, Gelenek, Modernite, Kimlik, Söylem, Anlambilim, Göstergebilim, Görsel Kültür, Görsel İletişim, Kültürel Olgular olarak Nesneler, Kültür Çalışmaları.

Vermiş Olduğu/Verdiği Dersler | Classes Given

Lisans | Undergraduate
TES 211E Project III (Bölüm ve Fakülte Öğretim Elemanları ile)
EUT363E Visual Culture and Design
EUT 445E Visual Design Theory in the Information Age
EUT 122E Design Theories and Methods (Araş.Gör. Özge Çelikoğlu ile)
EUT 421 Ürün Tasarımında İletişim
EUT423E Culture and Communication in Product Design
EUT 112 Ürün Tasarımı II (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 211E Product Design III (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 213E Industrial Product Design I (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 212 Ürün Tasarımı IV (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 311E, 312E Product Design V-VI (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 492 Bitirme Çalışması (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
Summer School, 2004, 2008 (Bölüm Öğretim Elemanları ile)

Yüksek Lisans | Master
EUT 552E Theoretical Studies in Design (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 510E Future Directions in Design (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 501E Advanced Design Project I (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 508E Advanced Design Project II (Bölüm Öğretim Elemanları ile)
EUT 554E Mapping Design in Istanbul (Prof.Dr. Alpay Er ile)
EUT 512 Tasarımda Yönlendirilmiş Çalışmalar
EUT 512E Directed Studies in Design
EUT 518 Tasarım Anlambilimi (Doç.Dr. Hümanur Bağlı ile)
EUT 596 Seminer (Bölüm Öğretim Elemanları ile)

Doktora | PhD
EUT 613E Cultural Approaches to Design

Yönettiği Doktora Tezleri | Advisor of Completed PhD Thesis
7. Demirbaş, Duysal. 2018. Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Tasarım Tanım Belgelerinin Yeni Nesil Öğrenen Özellikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Model Önerisi
6. Bici Nasır, Esra. 2016. (with Assoc.Prof.Dr. Meltem Gürel as co-advisor) Salon Mobilyalarının Dönüşümlerinin İncelenmesi: Gündelik Yaşamda Salon Fikri, Mobilya Edinme Dinamikleri ve Kullanım Pratikleri (An Investigation of Transformation of Living Room Furniture: The Idea of Living Room, Furniture Acquirement Dynamics and Use Practices)
5. Çelikoğlu, Özge. 2015. (with Prof. Dr. Klaus Krippendorff as co-advisor) Inviting Ethnographic Conversations to Inspire Design: Towards a Design Research Method
4. Irkdaş, Derya. 2015. (with Prof.Dr. Alpay Er as co-advisor) A Review of Industrial Design Education in Turkey: An Analysis of Changes in Curricular Structures of Four Founding State Universities
3. Aytaç, Aysun. 2015. Appropriation of the Bathroom in Everyday Life: Cultural Analysis of the Contemporary Bathroom and its Elements in Turkey
2. Gürpınar, Avşar. 2014. (with Prof.Dr. Artemis Yagou as co-advisor) Toys in a Globalizing City: Contemporary Production Networks and Design Characteristics of Toys in İstanbul
1. Hough, Simge. 2013. Online Reflective Interactions: Using Social Network Sites to Supplement Communication in Industrial Design Studio Course

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri | Advisor of Completed Master's Thesis

22. Ekmekçioğlu, Sevcan, 2018 - Sosyal Girişimcilik Projelerinde Tasarım Girdisi: Türkiye'deki Örnekler Üzerinden Bir İnceleme
21. Efilti, Pelin, 2018 - Design Research for an Intimate Experience: A Study on Menstrual Products and Practices
20. Çor, Neslihan, 2018 - Çocuk Oyun Parkı Ekipmanlarının Tasarım ve Uygulamalarının İncelenmesi: Başakşehir Örneği
19. Gümüştaş, Barış, 2015 - Exploring the Potential of Online Platforms in Product Design: A Study on Integrating Craftsmen into Systems of Design
18. Türer, Nesrin, 2015 - Televizyon Sehpasından Yaşam Ünitesine: Sosyal ve Kültürel Değişimlerin Televizyon Merkezli Tasarlanan Bir Mobilya Üzerinden İncelenmesi
17. Kaya, Gamze, 2015 (with Assist.Prof.Dr. Erdem Demir as co-advisor) - The Influence of Prototype Fidelity and User Expertise on the Outputs of Usability Testing: A Study with Portable Navigation Device User Interface
16. Kurtuluş, Canan, 2015 - Bir Medikal Cihaz Üzerine Teknoloji Kabul Modeli Temelli bir Kullanıcı Araştırması
15. Soyupak, Ozan, 2015 - Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Malzeme Bilgisinin Yeri, Önemi ve Özellikleri: Türkiye'deki Okullar Üzerine Bir Araştırma
14. Hamurcu, Ahmet, 2014 (Y.Doç.Dr. Ali Emre Berkman eşdanışmanlığında) - Türkiye'de Kullanıcı Deneyimi Pratiği ile Endüstriyel Tasarımcıların İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
13. Güvenir, Can 2014 - Endüstriyel Tasarımda Ürün ve Marka Algısı: Damak Çikolatası Özelinde Semantik Bir Çalışma
12. Mühür, Melike, 2014 - Bir Üretim Merkezi Önerisi 'Fab Lab'ın 'Açık Tasarım'ın Gerçekleştirilmesinin Bir Aracı Olarak Değerlendirilmesi
11. Taştan, Nehir, 2014 - Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Duygusal Değer Bağlamında Kullanıcı Merkezli Yaklaşımların Tasarım Sürecine Etkileri
10. Özcan, Kerem, 2013 (with Assoc.Prof.Dr. Mine Özkar as co-advisor) - Crafting Mass Customizatıon: A Study On Integrating Craft Customizatıon Attributes To User Co-Design Toolkits
09. Boğa, Miray, 2013 - Tasarımda Doğal Analoji: Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Yaklaşımı Üzerine bir Çalışma
08. Kocabağ, Güneş, 2009 - Craft in Contemporary Product Design: A Study in the Context of Turkey
07. Dolmaz, Öznur. 2009 - Gündelik Hayatta Plastik Malzemenin Anlamları: Mutfak Objeleri Üzerine Bir Araştırma
06. Gürpınar, Avşar. 2008 - Tasarım ve Kültür: Ürün Tasarımı Eğitiminde Kavramsal Örüntüler ve Kültürel Göstergeler Üzerine Bir Analiz
05. Oksay, Ödül Alev. 2008 - IKEA in the Turkish Furniture Industry and its Influences with Reference to Furniture Design and Customisation
04. Turancı, Hale. 2008 - Relationship Between SMEs and Industrial Design: An Evaluation of the ITU-ISO Industrial Design Projects for SMEs from the Perspective of SME Representatives
03. Selek, Erdem. 2008 - An Inquiry into the Attitudes of Small and Medium Sized Enterprises Operating in the Turkish Packaging Industry towards Sustainable Design
02. Gürşimşek, Ateş Remzi. 2007 - Design and New Media: Towards an Analysis of New Media Culture through Design Perspective
01. Akyapı, Ödül. 2007 - Design in Cinema: The Role of Objects within the Process of Character Construction through Production Design

Eş Danışman Olduğu Yüksek Lisans Tezleri | Co-Advisor of Completed Master's Thesis
1. İlhan, Ali Oğulcan. 2007 - An Introduction to the Professional Ideology of Turkish Industrial Designers: Existential Antagonisms (Prof.Dr. Alpay Er ile birlikte)
2. Haleh Barmaki. 2012 - The Role of Design in Sustainable Consumption: A Study on Sustainable Food Packaging (Prof.Dr. Secil Satir ile birlikte)

Danışmanı Olduğu Mezun Olan Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri

01. Özkan, Duygu
02. Yılmaz, Bilal

Halen Danışmanı Olduğu Yüksek Lisans Öğrencileri | Advisor of Ongoing Master's Thesis

01. Eroğlu, Öykü

Halen Danışmanı Olduğu Doktora Öğrencileri | Advisor of Ongoing PhD Thesis

01. Akkemik, Salih - Sayısal Oyun Tasarımı ve Kullanılabilirlik
02. Aktürk Ablan, Hatice
03. Arkan, Selin - Yeni Medya ve Tasarım: Üretim, Tüketim ve İletişimin Değişen Etkileşiminde Ürün Algısının Konumu
04. Ceran, Kadir - Kullanıcı Deneyimi Araştırmalarının (UXD) Bağlı Sistemlerde Endüstriyel Tasarım Sürecine Etkisi: Beyaz Eşya ve Otomotiv Sanayi AHP Karşılaştırılması
05. Demirkan, Ertan - Tasarım-İtkili İnovasyonun Kitlesel Fonlama Sağlayan Sanal Platformlarda Gerçekleşme Dinamikleri
06. Duman, Seda - Expanding Orders of Design and its Implications for Design Education in Turkey
07. Efilti, Pelin
08. Ekmekçioğlu, Sevcan -
09. Erözçelik, Alayça - Bölgesel Sermayenin Değerlendirilmesinde Tasarımın Rolü: Çokkültürlü Bir Yapı Olarak Gökçeada Örneği
10. Gökkurt, M. Ali - Towards a Design Process Model Analysing Maker Mind-Set, Design and Production Processes
11. Hamurcu, Ahmet - A Comparative Analysis of the User Experience of Newly Emerged Immersive Reality Technologies
12. Hülagü, Renk - Understanding the Effects of Disciplinary Differences on Design Education
13. Öz, Gizem -
14. Pala, İffet - Giyilebilir Teknolojilerde Tasarım Entegrasyonu: Türkiye Üzerine Bir Araştırma


Görevler (Idari/Akademik vs.) | Administrative or Academic Responsibilities
Bölüm Başkanı [10 Mayıs 2018-...]
Bölüm Başkan Vekili [Temmuz 2017-Mayıs 2018]
A3 Fakülte Sergi, Kolokyum ve Katalog Komisyonu Üyeliği [Haziran 2017-Ekim 2017]
A3 Fakülte Sergi ve Seminer Bölüm Temsilciliği [Haziran 2015-Haziran 2017]
Lisansüstü Program Koordinatörlüğü [Mart 2013- Nisan 2014]
Bölüm Başkan Vekilliği [Şubat 2013-Ağustos 2013]
Bölüm Başkan Yardımcılığı | Department Vice Chair [2006-Şubat 2013]
2013 IDA Congress Istanbul "Design Dialects" - İcra Komitesi Üyeliği [2011-2013]
Rektörlük İTÜ Logolu Ürünler Komisyonu Üyeliği [2004-2009]
Fakülte/ Erasmus - Sokrates (AB İlişkileri) Komisyonu Üyeliği | Erasmus Departmental Coordinator [2003-...]
Fakülte/ ECTS/Diploma Eki ve Öğrenci Değişimi Koordinasyon Komisyonu Üyeliği [2003-...]
Fakülte/ Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeliği
Fakülte/ Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği
Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği

Ödülleri | Awards
T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM 2001: Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması
Tokat Yazma Motifleri Damga Seti, Bitkisel Ürünler Grubu, 2.lik ödülü, 2001
(Büyük Ödül ve Başarı Ödülü olan yarışmada Başarı Ödülü)

Turizm Bakanlığı TUR-ART94: Turistik Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması
Handweaver: Katlanır Dokuma Tezgahı, Dösem Özel Ödülü, 1994

Art Center College of Design (Europe), Product Design Scholarship Competition (Ürün Tasarımı Burs Yarışması). 2lik ödülü, 1994

Yayınları | Publications

A- Uluslararası Makale | International Article

1. Esra Bici Nasir, Şebnem Timur & Meltem Ö. Gürel (2020) Living Rooms Occupied: Narratives on the Recontextualization of the “Museum-Salon” Practice in Modern Turkish Domesticity, Home Cultures, DOI: 10.1080/17406315.2019.1699739

2. Demirbaş, Duysal and Sebnem Timur. (2020) “Re-designing the Design Brief as a Digital Learning Tool with Participatory Design Approach” Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2020 ISSN 1302-6488 Volume: 21 Number: 1 Article 7

3. Demirbaş, D., & Timur Öğüt, Ş. (2018). "Design briefs for industrial design studio courses: Determination of expectations and requirements." Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(2), 42-58. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c2s3m

4. Özge Merzalı Çelikoğlu, Şebnem Timur Öğüt and Klaus Krippendorff. (2017) "User Stories as Design Inspiration: A Framework for Interpreting Cultural Probes Data" Design Issues, Vol. 33 Issue 2. p.84-98

5. Timur Öğüt, Şebnem. (2016) ?The Struggle of Objects and Meaning: Design, Representation and Material Culture in the Everyday Objects of Orhan Pamuk?s ?Museum of Innocence?"The Design Journal. Volume 20, Issue 1, August 2016. DOI: 10.1080/14606925.2016.1206721.

6. Gürpınar, Avşar, Şebnem Timur Öğüt and Artemis Yagou. (2016) "Tactics of Cultural Adaptation: Design and Production Characteristics of Toys in Istanbul" The Design Journal. Volume 19, Issue 3, September 2016. DOI: 10.1080/14606925.2016.1149380.

7. Timur Öğüt, Şebnem. (2016) Review Article: Novel or Museum? Reading Orhan Pamuk?s "Museum of Innocence". Design Issues. MIT Press. Volume 32, Issue 4 (Autumn 2016).

8. Timur Öğüt, Şebnem. (2016) Book Review: ?Clive Edwards (ed.), The Bloomsbury Encyclopedia of Design. 3 volumes. Hardback. Bloomsbury Publishing Plc, London, NY. 2016. ISBN: 9781472521576, 391 bw illustrations (colour online) Pp. 1533. £495.00?. ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology. Volume 22. London: The International Committee for the History of Technology (ICOHTEC). p.166-168.

9. Boğa, Miray, Şebnem Timur Öğüt. (2016) "Exploring Biomimicry in the Students? Design Process" Design and Technology Education: an International Journal. Vol 21. No.1 p.21-31

10. Bici Nasır, Esra, Şebnem Timur Öğüt and Meltem Gürel. (2015) "Changing Uses of the Middle Class Living Room in Turkey: Transformation of the Closed-Salon Phenomenon" Institute of Turkish Culture Studies at Mukogawa Women?s University - Japan, Intercultural Understanding, Vol.5. p-15-19.

11. Irkdaş Doğu, D., Timur Öğüt, Şebnem and Er, H.A. (2015)." Characterizing Industrial Design Education in Turkey: A Current Synthesis for Future Directions". Yedi: Journal of Art, Design and Science, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sayı. 14. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yedi

12. Timur Öğüt, Şebnem (2009) "Material Culture of Tea in Turkey: Transformations of Design through Tradition, Modernity and Identity", The Design Journal, Volume 12, Issue 3, London: Berg p.339-364.

13. Bağlı, H. ve Ş. Timur Öğüt (2009) "Towards an Analysis of the Signs of the Unknown: Objects with Rituals in Turkish Culture", The Design Journal, Volume 12, Issue 3, London: Berg p. 365-382.

14. Timur Öğüt, Sebnem (2008) " "Turkish Restaurants in London: An Ethnographic Study on Representation of Cultural Identity through Design" A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture: Quality of Urban Life, Vol 5, Issue 2, Istanbul, p.62-81.

15. Timur, Sebnem (2006) "The Eastern Way of Time Keeping: The Object and Ritual of Nargile" Design Issues. Vol 22. Issue 2, Spring, MIT Press.

16. Timur, Sebnem and Melike Turkan Bagli (2006) "A Bodily Sign of 'Doing Nothing': Loitering or the Silence before the Storm." M/C Journal (A Journal of Media and Culture). Volume 9 Issue 3 Jul. 2006 "http://journal.media-culture.org.au/0607/05-timur-bagli.php (Communication & Mass Media Complete tarafından taranan hakemli akademik e-dergi)

B- Uluslararası Bildiriler | International Conference Papers
Tam Metinli Uluslararası Bildiriler | International Conference Papers - Full Text Published

1. Duman Seda and Şebnem Timur. (2019) “Competency Domains for Systemic Design Education.” DRS Learn X Design 2019: Fifth International Conference for Design Education Researchers. 9-12 July 2019 Cultural and Convention Center Middle East Technical University Ankara, Turkey. https://blog.metu.edu.tr/drslxd19/files/201...9_ABSTRACTS.pdf

2. Esra Bici Nasır and Şebnem Timur Öğüt. (2017). “Secret Lives of Dining Tables.” 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, April 28-30, 2017, Helsinki, Finland. p. 273-280. (ISBN : 978-605-66506-2-8) http://icntadconference.com/wp-content/upl....compressed.pdf

3. Hough, Simge and Şebnem Timur Öğüt. (2015). "Online Reflective Interactions: Social Network Sites in Design Studio Course." Cumulus Milan Conference 2015: Virtuous Circle, Politecnico di Milano 3-7 June 2015.

4. Boğa Akyol, Miray, Timur Öğüt, Şebnem. (2015) "Exploring Biomimicry in the Students’ Design Process". LearnxDesign 2015: The 3rd International Conference for Design Education Researchers and PreK-16 Design Educators, hosted by The School of the Art Institute of Chicago, Chicago June 28-30 2015.

5. Merzali Celikoglu, O. and Timur Ogut, S., (2013). 'Learning by doing revisited: An interactive experience in teaching design methods', in Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers (DRS // CUMULUS 2013), Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway. Reitan, J. B., Digranes, I., and Nielsen, L. M. (ISBN 978-82-93208-38-9).

6. Timur Öğüt, Sebnem (2013) "Gender, Design, Power and the Gaze: A Reading on Sunglasses Advertisements", 5T Conference: Gendered Perspectives in Design, Yaşar University, İzmir, 9-10. May. 2013

7. Timur Öğüt, Sebnem, H. Bagli, M.T. Bagli and K. Cayir (2011) "All Colours in One: A New Conception of the Individual in a Board Game Design for Human Rights Education", 2011 IDA Congress Taipei: Design at the Edges, 24-26. October. 2011, Taipei.

8. Kocabağ, G., Timur Öğüt Ş. ve Ö. Er (2008) "Making the Invisible Visible through Ethnography in Product Design." DesignEd Asia Conference 2008: Culture as Inspiration. 9-10. Dec. 2008, Hong Kong.

9. Timur Öğüt, Sebnem and H. Bagli (2007) "Representing Disaster: Significance of Design in Communicating Social Responsibility." EAD'07 Dancing with Disorder: Design, Discourse & Disaster, İzmir University of Economics, Faculty of Fine Arts & Design, April 2007, İzmir.

10. Timur, Şebnem ve Ö.Er (2005) "The Limits of Culture as a Source of Product Innovation: The Case of Tea." AgrIndustrial DesIgn: 1st Product and Service Design Symposium and Exhibition on Agricultural Industries: Olive Oil, Wine and Design, April 27-29 2005, İzmir University of Economics

11. Timur, Şebnem (2004) "Objects of Resistance and Expression: Rethinking the Concept of Kitsch in the Everyday Life of the Modern Individual." 4th Design and Emotion Conference, 12-14 Temmuz 2004, ODTÜ Ankara.

Abstract'ı Basılmış Uluslararası Bildiriler/Sunumlar | International Conference Papers - Abstract Published

1. Ilhan, Ali O., Kaygan, Harun and Sebnem Timur Ogut (2018) "Uses of ANT in design research: towards a critical dialogue." MAKING SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY TOGETHER
European Association for the Study of Science and Technology (EASST) Conference, Lancaster University, Lancaster, U.K., 25-28th July 2018

2. Timur Ogut, Sebnem (2015) "From Semiotics to Material Culture: Questions on How to Study Cultural Issues in Product Design." iaSU 2015 International Conference: Archi-Cultural Interactions through the Silkroad. 25-27. March. 2015, Bahcesehir University, Istanbul

3. Türer, Nesrin, S. Timur Ogut (2015) "From 'Television Stand' to 'Entertainment Unit': Tracing the Social and Cultural Change through the Design of TV Centered Furniture in the Living Room." iaSU 2015 International Conference: Archi-Cultural Interactions through the Silkroad. 25-27. March. 2015, Bahcesehir University, Istanbul

4. H. Bagli, S. Timur Ogut, O. von Busch and E. Uzer (2006) "Semionauts: Recreating Meaning Through Semantic Drama." Wonderground: 2006 Design Research Society International Conference, Lisbon, 1-4 November, 2006.

5. Alexis Sanal, Gökhan Mura, Alpay Er, Sebnem Timur (2005) "Design Methodology for Intelligent Ambience Solutions in Future Workplaces" 24-26 Mayıs 2005. Dijital Tasarım Günleri. Yıldız Teknik Üniversitesi.

6. Timur, Sebnem (2002) "The Visibility of the Signifier." 101st Annual Meeting of the American Anthropological Association (AAA): (Un)Imaginable Futures: Anthropology Faces the Next 100 Years, November 20-24, 2002 New Orleans, LA.

7. Timur, Şebnem (2002) "The Eastern Way of Time Keeping: The Object and Ritual of Nargile as an Anchor to History within the Dynamics of Tradition, Modernity and Identity." Mind The Map: 3rd International Conference on Design History and Design Studies, 9-12 July 2002, İTÜ, İstanbul

8. Timur, Şebnem (2002) "Modern Bireyin Günlük Yaşamında Direnç ve İfade Araçları Olarak Nesneler." Tasarım, Kültür, Tüketim: Farklı Modern Deneyimler, 12-13 Nisan 2002, Goethe Enstitüsü ve ODTÜ işbirliğiyle düzenlenen Türkçe-Almanca spontane çevirili, çift dilli sempozyum, Ankara.

C- Uluslararası Kitapta Bölüm | International Book Chapter

1. Timur, Şebnem, Ö. Er ve E. Arıburun (2004) "Forms of the Meditterenean and Turkish Design Identity." MEDesign: Forme del Mediterraneo. Eds. Raffaella Fagnoni, Paola Gambaro and Carlo Vannicola . Firenze: Alinea Editrice.

Uluslararası Diğer Yayın | International Publication

1. Timur Ogut, Sebnem (2016) "Me Myself and Taskisla: A Visual Project" Bearers of Internationalisation: CUMULUS THINK TANK Publication No 2 of Cumulus International Association of Universities and Colleges in Art, Design and Media. Editors: Aparajita Dutta (chief editor) Maria Aasma Yolande Kolstee. Helsinki: Aalto University School of Arts, Design and Architecture

D- Ulusal Araştırma Makaleleri | National Articles

1. Akkemik, Salih ve Şebnem Timur Öğüt. (2019) "Sayısal Oyun Tasarımında Oyuncu Deneyimi: Mobil Oyunlarda Oyuncu Tercihleri Üzerine Bir Araştırma." OJAD - Online Journal of Art and Design, will be published in Volume (7), Issue (4), October – 2019

2. Aytaç, Aysun ve Şebnem Timur Öğüt. (2015). "Türkiye'de Modern Banyonun Değişimi: Dergi Reklamları Üzerinden Bir Değerlendirme" Journal of Yasar University, 2015 10(37) 6381-477. http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar

3. Timur, Şebnem ve M.T. Bağlı (2003) "Hiçbir Şey Yapmamanın Göstergeleri: Loitering ve Çekirdek Çıtlama." Kültür ve İletişim. 6/2, Yaz

4. Timur, Şebnem (2002) "Meaning and Product Design: Towards a Conception of the Object as Sign/al." Culture & Communication. 5/2, Summer.

E- Ulusal Bildiriler | National Conference Papers

1. Aysun Aytaç ve Şebnem Timur Öğüt. (2016) Banyo Pratikleri: Gündelik Hayat ve Tasarım Perspektifinden bir İnceleme. UTAK2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim Ve Tasarım. 21-23 Eylül 2016. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara

2. Özge Merzalı Çelikoğlu, Şebnem Timur Öğüt ve Klaus Krippendorff. (2016) "Kullanıcı Odaklı Tasarımda Etnografik Yaklaşımlar" UTAK2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim Ve Tasarım. 21-23 Eylül 2016. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara

3. Özge Merzalı Çelikoğlu, Şebnem Timur Öğüt ve Klaus Krippendorff. (2016) "Tasarımda bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi" UTAK2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim Ve Tasarım. 21-23 Eylül 2016. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara

4. Güvenir, Can ve Şebnem Timur Öğüt. (2014) "Endüstriyel Tasarımda Ürün ve Marka Algısı ve İlişkisi: Bir Çikolata Markası Özelinde Anlambilimsel Bir Metod Uygulaması." UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, 10-12 Eylül 2014, ODTÜ Mimarlık Fakültesi

5. Hough, Simge ve Şebnem Timur Öğüt. (2014) "Çevrimiçi Yansımalı Etkileşimler: Endüstriyel Tasarım Stüdyo Dersinde İletişimi Desteklemek İçin Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı." UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, 10-12 Eylül 2014, ODTÜ Mimarlık Fakültesi

6. Er, Ö., Şebnem Timur Öğüt, A. Er ve F. Baltacı. (2014) "İstanbul Tasarım Haritası" UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, 10-12 Eylül 2014, ODTÜ Mimarlık Fakültesi

7. Timur, Şebnem (2001) "Göstergenin İmgesel/Kavramsal Salınımları." Göstergebilim Tartışmaları. İstanbul: Multilingual.

8. Timur, Şebnem ve H. Bağlı (2001) "Bilinmeyenin Göstergeleri: Kahve Falı, Nazar Boncuğu, Kurşun Dökme." Göstergebilim Tartışmaları. İstanbul: Multilingual.

9. Timur, Şebnem (1999) "Tasarımın Gizli Nesnesi." İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları II: Endüstriyel Tasarımda Doktora ve Yüksek Lisans Eğitimi. Mayıs 1999, İTÜ, Taşkışla.
http://www.tasarim.itu.edu.tr/dosyalar/ITU...tilari99-98.pdf

F- Ulusal Kitapta Bölüm/Editörlük | National Book Chapters Author/Editor
1. Er, H.A., Ş. Timur, E. Arıburun, H. Bağlı, A.O. İlhan, A.Z. Turan, G. Turan, E. Küçüksayraç ve A. Enşici (2006) III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye de Tasarımı Tartışmak (19-22 Haziran 2006)-Bildiri Kitabı, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul (ISBN 975-561-277-7).

2. Timur, Şebnem ve H. Bağlı (2003) "Ders Kitaplarında Görsellik ve Tasarım: İmge ve Metin İlişkisi Açısından İnsan Hakları." Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Ders Kitaplarına Duyarlı Ders Kitapları İçin. Ed. M.T. Bağlı ve Y. Esen. İstanbul: Tarih Vakfı.

G- Basılmış Bilimsel Rapor | Published Scientific Report
1. Er, Ö., Şebnem Timur Öğüt, A. Er ve F. Baltacı. (2014) Yaratıcı İstanbul Atölyeleri: İstanbul Tasarım Haritası Final Raporu. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen proje kapsamında. İstanbul: YEKON.

Araştırma Projeleri | Research Projectst

B Türü: ISTKA: Yaratıcı İstanbul Atölyeleri: "İstanbul Tasarım Haritası Atölyesi" Yürütücülüğü. (Prof.Dr. Özlem ER ile birlikte) Reklamcılar Derneği, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, Kültür Kenti Vakfı ortaklığı ile yürütülen, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi?nin iştirakçi olarak yer aldığı proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenmiştir. Yaratıcı İstanbul Atölyeleri, YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği tarafından yürütülmüştür. Ekim 2013-Mayıs 2014.

C Türü: İTÜ-BAP: "Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyo Geliştirme Projesi" -Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri kapsamında varolan 217A-B-C stüdyolarına projeksiyon cihazı, perde ve ses sistemi kurulması. (Doktora öğrencisi Simge HOUGH ile birlikte) Mart 2011-Mart 2013

Gazete ve Dergi Yazıları | Newspaper or Magazine Articles

Timur Öğüt (2014) "Ben'in Tasarımı." ODTÜLÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlarla İletişim Dergisi. [Ben, Tasarım: Bir Fikirden Ürüne... Tasarım Aklının Hegemonya Çağı Sayısı, Sayı Editörü: Aren Kurtgözü], Sayı 53, Temmuz, Ağustos, Eylül 2014 . s.30-32

Timur Öğüt, Şebnem (2007) "Günlük Hayatın Şifrelerini Çözmek: Ürün Tasarımı ve Etnografi." XXI: Mimarlık, Tasarım, Mekan Dergisi. Sayı 60. Ekim 2007. s. 30-34.

Timur, Şebnem (2005) "Basın ve Objeler Yoluyla Hayat Tarzı Temsilleri: Bir Sergi." Yeni Mimar, Haziran 2006, s.22.

Timur, Şebnem (2006) "III. Ulusal Tasarım Kongresinin Ardından," Yeni Mimar, Temmuz 2006, s.5.

Özgür, Deniz (2004) Akdeniz Kültürünün Tasarımla Buluşması, Söyleşi-Sergi-Tasarım bölümünde Ş.Timur ile MEDesign: Akdenizin Biçimleri, İtalya sergisi ile ilgili yapılmış söyleşi, XXI: Mimarlık Tasarım, Mekân, Aralık 2004, s.12-16.


Uluslararası Seminer | International Seminars

TİMUR ÖĞÜT, Şebnem. "Design and Turkish Tea Culture." İTÜ EÜTB, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı ve CAISA Galeri (Helsinki) işbirliği ile Dünya Tasarım Başkenti Helsinki 2012 (World Design Capital Helsinki- WDC 2012) kapsamında "Istanbul as a Design City" Seminerleri. 13 Nisan 2012, 10.00- 15.00, CAISA Culture Center, Helsinki, Finland, Moderatör: Prof.Dr. Pekka Korvenmaa, Aalto University. (Prof.Dr. A. Er, Doç.Dr. H. Bağlı, Doç.Dr. G. Turan ve Doç.Dr. Ç. Kaya ile birlikte)

TİMUR ÖĞÜT, Şebnem "Meaning, Design and Culture: A Theoretical Conception of Object as Sign and Signal" North Carolina State University, College of Design, 03.Kasım.2006, 10:45, 212 Brooks Hall, PhD room.

TİMUR ÖĞÜT, Şebnem "ITU Department of Industrial Product Design: The Department, Student Work and International Projects" North Carolina State University, College of Design, 08.Kasım.2006, 4:30 pm, 320 Brooks Hall

Ulusal Sunum/Seminer/Toplantı | National Presentation/Seminar/Meetings

Timur Öğüt, Şebnem. Panelde Konuşmacı/Moderatör. Design Week Turkey 2017: Potential of Design. 08-12. Kasım 2017, Bermuda Üçgeni 2: Sanayici-Akademisyen-Tasarımcı. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı. http://designweekturkey.com/konusmacilar

Timur Öğüt, Şebnem. Panelde Konuşmacı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ETAM - Endüstri Ürünleri Tasarımı Kariyer Merkezi - AB Projesi kapsamında, PANEL 1: ?Endüstri Ürünleri Tasarımı Dünü-Bugünü ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısının Meslek Sınırları? . 22. Şubat 2017, MSGSÜ Fındıklı Kampüsü, Oditoryum.

Timur Öğüt, Şebnem. Aksanat: Çağdaş Sanat Atölyesi: "Nesnelerin İzinde: Gündelik Hayat, Tasarım ve Anlam". Akbank Sanat, İstiklal Caddesi, No: 8, Taksim İstanbul, Kasım 2016:
10 Kasım 2016, Perşembe, Saat: 18.30-20.30 - İstanbul Tasarım Haritası [Bir Temsil ve Analiz Aracı Olarak Görsellik]
11 Kasım 2016, Cuma, Saat: 18.30-20.30 - Tasarım, Gündelik Hayat ve Anlam: [Nesneleri Konu Alan Sergiler Üzerinden Bir Okuma]
17 Kasım 2016, Perşembe, Saat: 18.30-20.30 - Günümüzde Görme Biçimleri ve Tasarım [John Berger'den bu yana Değişen "Görme Biçimleri" ve Tasarım İlişkisi]
18 Kasım 2016, Cuma, Saat: 18.30-20.30 - Tasarım Düşüncesi ve Değişen Tasarım/Tasarımcı Tanımları ["Design Thinking" Kavramı Üzerinden Tasarımcı, Girişimci, Kullanıcı Rolleri Üzerine Düşünmek]

Timur Öğüt, Şebnem ve Özlem Er. (2014) "İstanbul Tasarım Haritası Atölyesi", İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenmiş olan YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri Projesi'nin kapanış etkinliği YEKON YARATICI İSTANBUL KONFERANSI 21.05.2014, İstanbul Ticaret Odası.
Timur Öğüt, Şebnem. (2013) alldesign: "Aklın Gözüyle Görmek". 22-23 Şubat 2013, Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center.

Timur Öğüt, Şebnem. (2012) "Duyularla Kenti Algılamak." İKSV Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı, IAPS-CSBE1 Network Etkinlikleri Dizisi: Bir ?Palimpsest? Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk, Kültür ve Mekan Atölyeleri. İTÜ-Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, 1 Ağustos - 12 Aralık 2012.

Uluslararası Bilim Kurulu Üyelikleri | International Scientific Committee Memberships

5th International DRS LearnXdesign 2019: Insider Knowledge. Middle East Technical University, Ankara, 9-12 July 2019.

LeNS World Distributed Conference. Designing Sustainability for All, hosted by Mexico City (Mexico), Curitiba (Brasil), Cape Town (South Africa), Bangalore (India), Beijing (China) and Milan (Italy) 3-5 April 2019

ICDHS: International Committee of Design History and Design Studies: BACK TO THE FUTURE THE FUTURE IN THE PAST, 10th+1, 29-31 October 2018, Barcelona, Spain.

Design Research Society - DRS2018: Catalyst, 25th?28th June 2018, Limerick Ireland.

NordiCHI 2016: 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: "Game-Changing Design", Gothenburg, Oct 23-27, 2016.

4T2016- 4T Design and Design History Society, 11th International Design and Design History Symposium: ETHICS OF [RE-]PRODUCTION, May 12-13, 2016, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir Mimarlık Merkezi, Izmir, TURKEY

3rd International Conference on Archi-Cultural Interactions through the Silkroad, organized by the International Association of Silkroad Universities (iaSU), scheduled to take place at Bahçeşehir University in March 25-27 2015, in Istanbul/Turkey.

ICDHS Aveiro 2014 Tradition, Transition, Trajectories: Major or Minor Influences? 9th International Committee on Design History and Studies, Aveiro Portugal, 8-11 July 2014.

5T Türkiye Tasarım Tarihi Toplantıları (Turkish Design History Society Meetings): Design and Resistance. Yasar University, İzmir, 15-16 Mayıs 2014.

5T Türkiye Tasarım Tarihi Toplantıları (Turkish Design History Society Meetings): Gendered Perspectives in Design. Yasar University, İzmir, 9-10. May. 2013

Agrindustrial Design: 2nd International Product and Service Design Congress and Exhibition on Agricultural Industries - Mediterranean / Food / Design. (Tarıma Dayalı Sanayilerde Tasarım: 2. Uluslararası Tarıma Dayalı Sanayilerde Ürün ve Hizmet TasarımıKongresi ve Sergisi - Akdeniz / Gıda / Tasarım) Izmir University of Economics, 26-28 April 2012

International Symposium on Theories of Art/Design and Aesthetics, Akdeniz University Fine Arts Faculty, 19-21 October 2011


Ulusal Bilim Kurulu Üyelikleri | Local Scientific Committee Memberships

UTAK 2018 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 12-14 Eylül 2018

UTAK 2016 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 21-23 Eylül 2016.

UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 10-12 Eylül 2014.

"Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu", Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 20-23 Kasım 2013

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 7-9 Aralık 2011

IV. Ulusal Tasarım Kongresi: Tasarım veya Kriz, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul, 8-9. Ekim.2009

III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye de Tasarımı Tartışmak, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul, 19-22 Haziran 2006

Jüri Üyelikleri | Jury Memberships

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 12. Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması, Seçici Kurul Üyeliği, 2016

II. Ulusal Karton Ambalaj ve Stand Tasarım Yarışması, Seçici Kurul Üyeliği, 2013

TAÇ: Bir De Sen Tasarla - Yatak Tekstili Tasarımı Kategorisi, Seçici Kurul Üyeliği, 2011

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri. Ev ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları - Spor, Hobi, Oyun ve Kişisel Ürünler Kategorileri, Seçici Kurul Üyeliği, 2010

MOSDER - Mobilya Sanayicileri Derneği- "Patlat Bi Fikir": 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması, Tamamlayıcı Mobilya Servis Ünitesi, 1. Aşama Seçici Kurul Üyeliği, 2010

"AddressIstanbul Yılbaşı Ağacı Tasarım Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği, 2008

Radikal Gazetesi "Tasarımda Radikal Eğilimler Yarışması 2" Seçici Kurul Üyeliği, 2007 [Prof.Dr. Alpay Er'i temsilen]

30. Uluslararası YAPI/TURKEYBUILD 2007 İstanbul Fuarı "Amacına En Uygun Düzenlenmiş Stand Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği, 2007

ASD ve TÜYAP işbirliği ile düzenlenen "II. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği, 2006

29. Uluslararası YAPI/TURKEYBUILD 2006 İstanbul Fuarı "Amacına En Uygun Düzenlenmiş Stand Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği, 2006

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi "Sergileme Sistemi Tasarımı" Öğrenci Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, 2005

"İMMİB Metal- Plastik 2005 EndüstriyelTasarım Yarışmaları", Plastik Ev Eşyaları Seçici Kurul Üyeliği, 2005

Raportörlük

İMMİB Metal- Plastik 2005 EndüstriyelTasarım Yarışmaları, Plastik ve Kauçuk Ev Eşyaları Bölümü Raportörlüğü, 2005


Sergiler | Exhibitions

- DESIGN TURKEY 2016 Ürün Tasarımı Sergisi katılımı. "Hava Beslemeli Cerrahi Kask". Üretim: Netia Tasarım ve Sağlık Çözümleri Tic. Ltd. Şti., 2016, (Tasarımcılar: Şebnem Timur Öğüt, Ali Gökkurt, Gürçağ Özler) Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 19-23.Ekim.2016.

- Emballage 2014 Packaging Exhibition, Paris - Best Pack:Design by Students for Virtuous Solutions kapsamında 2013-2014 Bahar Dönemi'nde, Industrial Product Design IV dersi kapsamında lisans öğrencilerimiz tarafından tasarlanan altı ambalaj tasarımı, Paris Strate College öncülüğünde, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya ve Türkiye'den birer tasarım okulunun projeleriyle birlikte sergilendi (17-20 Kasım 2014, (Prof.Dr. Özlem Er, Doç.Dr. Şebnem Timur Öğüt, Burak Daylan, Gürçağ Özler ile Araştırma Görevlileri Ali Gökkurt, Ersegün Erciş ve İffet Pala ile birlikte)

- "Time Table: Snapshots of Turkish Food Culture." Şebnem Timur Öğüt, Hümanur Bağlı, Agrindustrial Design: 2nd International Product and Service Design Congress and Exhibition on Agricultural Industries - Mediterranean / Food / Design. İzmir University of Economics, 26-28 April 2012.

- "Table of Contents: Contemporary Tableware Design from Istanbul" ve "Time Table: Snapshots of Turkish Food Culture." Sergileri, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı ve CAISA Galeri (Helsinki) işbirliği ile Dünya Tasarım Başkenti Helsinki 2012 (World Design Capital Helsinki- WDC 2012) programında "Turkey Meets Finland", Helsinki Caisa Cultural Centre, 12 Nisan - 12 Haziran 2012 (Bölüm öğretim elemanları ile birlikte)

- DESIGN TURKEY 2008 Ürün Tasarımı Sergisi katılımıOtomatik Türk Kahvesi Makinesi tasarımı. Üretim: Bayıner A.Ş. (Tasarımcılar: Şebnem Timur Öğüt, Sinan Ödekan ve Ece Arıburun), 22 Ekim - 2 Kasım 2008, Antrepo No:5

- "KOBİLER için Tasarım: İSO-İTÜ İşbirliği Projesi Sergisi". Sanayi Kongresi, Kasım, Cevahir Kültür ve Kongre Merkezi, İstanbul. Grafik Tasarımı ve Uygulaması. (2005, Alpay Er ve Turgut Çırpanlı ile birlikte)

- MEDesign: Forms of the Meditterannean, Kasım 5 - Aralık 12, 2004 Cenova, Italya. "[is]tainers [con]tanbul: New Packaging Design Solutions for Traditional Food Products" ve "Turkish Tea Culture" Sergilerinin Koordinasyonu, Grafik Tasarımı ve Uygulaması. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Blm. (2004)

- ADesign Fair 2004, Harbiye Askeri Müze. "Tasarıma İlk Adımlar: 1inci Sınıf Katlanır Tabure Sergisi" proje yürütücülüğü ve sergi grafik tasarımı İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Blm. (2004, Mehmet Erkök ile birlikte).

- Biennale International Design 2004 Saint-Etienne "Public, Waterless, Compost, Alla Turca Toilet" Projesi Sergisi Koordinasyonu. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Blm. (2004)

- ADesign Fair 2003. Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı. "proje milano+ serginin sergisi" için sergi mekanında yer alan posterler ve İTÜnün fuar kapsamında düzenlediği etkinliklerle ilgili duyuruların grafik tasarımı ve uygulaması. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Blm. (2003)


Tasarım İşleri | Design Work

1- "Hava Beslemeli Cerrahi Kask". Üretim: Netia Tasarım ve Sağlık Çözümleri Tic. Ltd. Şti., 2016, (Tasarımcılar: Şebnem Timur Öğüt, Ali Gökkurt, Gürçağ Özler)

2- Otomatik Türk Kahvesi Makinesi Tasarımı. Üretim: Bayıner A.Ş. 2005, (Tasarımcılar: Şebnem Timur Öğüt, Sinan Ödekan ve Ece Arıburun). Bayıner - "Makbule": Elektrikli Türk Kahvesi Makinesi, Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi http://www.etsm.org.tr/etsm/index.php?r=co.../view&id=99

3- Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Demokrasi ve Haklarımız Projesi çerçevesinde 12-17 yaş arası gençlerin demokrasi ve insan haklarının ilkelerine ilişkin farkındalık kazanmaları amacıyla uzman bir ekibin parçası olarak RENG RENK adındaki kutu oyununun geliştirilmesi ve tasarımı (2005, H.Bağlı ile birlikte)

4- Kızılay ile işbirliğiyle, ilköğretime yönelik afet bilinci vermek üzere yazılan Güvenli Yaşamı Öğreniyorum isimli kitabın yazım sürecinde yazarlarla birlikte oluşturulan çalışma grubunun bir parçası olarak tasarım danışmanlığı ve kitabın grafik tasarımı (2004, H.Bağlı ile birlikte)

5- Tarih Vakfının yürüttüğü Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi kapsamında hazırlanan rehber kitapta bir bölüm ve yazarlara, öğretmenlere yönelik eğitim (Ekim 2003, H.Bağlı ile birlikte).

6- British Council ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen, ilköğretim öğrencilerine yönelik insan hakları eğitimine yönelik bir proje kapsamında Ben İnsanım başlıklı 6 öğrenci ve 6 öğretmen kitabının yazım sürecinde yazarlarla birlikte oluşturulan çalışma grubunun bir parçası olarak tasarım danışmanlığı ve kitapların grafik tasarımı (Ankara 2001, H. Bağlı ile birlikte).

7- Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu - ETMK'nın Aylık Bülteni'nin tasarım ve editörlüğü. Haziran 1996-Ocak 1998.

8- METVAK Fenilketonüri ve diğer Metabolik Hastalıklı Çocuklar Vakfı için logo tasarımı 1997.

9- TÜBİTAK-ODTÜ-BİLTEN Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü için kitapçık tasarımı.

10- ODTÜ EÜTB'de haftalık olarak gerçekleşen Cuma Etkinlikleri'nin organizasyonu, görsel malzemesinin tasarımı ve hazırlanması (poster ve davetiye) bahar 1999- güz 2001

11- ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün 20'inci Kuruluş Yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilen seminer ve serginin organizasyonu, görsel malzemesinin (davetiye, poster ve sergi) tasarımı ve hazırlanması, Aralık 1999.

12- Avrupa Birliği ve Türk Demokrasi Vakfı Demokrasi işbirliğinde yürütülen İnsan Hakları Eğitimi projesiyle bağlantılı olarak logo, broşür ve bir seri poster tasarımı. (Ankara, 1999, H. Bağlı ile birlikte)

13- İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünce gerçekleştirilen 1'inci Uluslararası Mobilya Kongresi için poster ve bildiri kitabının kapak tasarımı, Ekim 14-17 1999, H. Bağlı ile birlikte.

14- A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture için logo ve kapak tasarımı (2004-2014).

15- İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitesi giriş sayfası tasarımı (2010)

16- İstanbul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri logo tasarımı (2008). http://www.iso.org.tr/projeler/inovasyon/inovasyon-odulleri/

17- İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için logo tasarımı (2008).

18- İTÜ öğretim elemanları için kartvizit tasarımı (2005)

19- İTÜ mensupları için takvim tasarımı (2004)