Ana SayfaAkademik KadroLisans ProgramıLisansüstü ProgramıEtkinliklerLinklerİletişim

Prof.Dr. Özlem ER


ozlemer

İletişim:
Telefon: + 90 212 293 13 00 / 2245 dahili
Fax: :+ 90 212 251 48 95
E-Posta: ero@itu.edu.tr

Eğitim:
Doktora: Manchester Metropolitan University (1995)
Y. Lisans: Orta Dogu Teknik Üniversitesi (1991)
Lisans: Orta Dogu Teknik Üniversitesi (1988)

Deneyim:
Ekim 2009 Prof.Dr., İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul
2000-2009 Doç.Dr., İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul
1997-2000 Yrd.Doç.Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Ankara
1996-1997 Öğr.Gör.Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Ankara

Verdiği Dersler:

Yüksek Lisans ve Doktora dersleri / Graduate courses at ITU, OzU and BAU
SDM 5002 Strategic Design, BAU Bahçeşehir Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Strategic Design and Management, Spring 2016, 2017, 2018, must course
DIS 519 Design Management and Strategy, OzU (Özyeğin Üniversitesi), Graduate School of Social Sciences, Department of Design, Technology and Society, Spring 2017, elective course
EUT 505E Management of Industrial Product Design (Y.Lisans), seçmeli ders
EUT 612E Advanced Topics in Design Management (Doktora), seçmeli ders
EUT 501E Design Research Methods (Y. Lisans), zorunlu ders
Advanced Design Project (Y. Lisans)
Future Directions in Design (Y. Lisans)

Lisans Dersleri / Undergraduate courses at ITU and Medipol University
EUT 112E, 211E, 212, 311E, 312, 411 Product Design/Ürün Tasarımı (Lisans)
EUT 492 Bitirme Çalışması (Graduation Project)
EUT 271E Research for Product Design (Undergraduate)
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV, Tasarımın Temelleri II, Tasarım Araştırmaları ve Kuramı (2016 Güz, 2017 Bahar, Güz, 2018 Bahar)

Uzmanlık Alanları:
Tasarım Yönetimi, Stratejik Tasarım, Tasarım Düşüncesi ve Liderliği
Tasarım Hizmetinin Firma Dışı Kaynaklardan Sağlanması
Danışman Tasarımcı - Müşteri İlişkilerinin Yönetimi
Yeni Endüstrileşen Ülkelerde Tasarım Danışmanlık Firmalarının Kullanımı
Tasarım Arastırmalarında Nitel Yöntemler
Tasarım Araştırmalarında Vaka Analizi (Case Study) Yönteminin Kullanımı
Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı
Tasarım Araştırma Yöntemleri

Üyelikler:
Design Management Institute
European Academy of Design (EAD-Executive Committee Member)
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)
ETMK İstanbul Şubesi Başkanı (Mayıs 2012 - Eylül 2015)
TC Ekonomi Bakanlığı, TİM ve ETMK tarafından düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri İcra Kurulu üyesi (Haziran 2012 - Eylül 2015)
http://www.designturkey.org.tr

Tamamlanmış doktora (PhD) ve yüksek lisans (MSc) tez danışmanlıkları:

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı

Bilgen Tuncer Manzakoğlu, Küresel Değer Zincirlerinde Yükselme Stratejileri ve Tasarım Yönetimi Kabiliyetleri Arasındaki İlişkilerin Türk Elektrik-Elektronik Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinden İncelenmesi (The Relations Between Upgrading Strategies in Global Value Chains and Design Management Capabilities: An Investigation on Firms Operating in Turkish Electrical and Electronics Sector), Unpublished PhD Thesis, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran 2018.

Saliha Türkmenoğlu Berkan, Contribution of Futures Studies to Industrial Design Undergraduate Education: Implementation of Long-Range Future-Oriented Design (LFD) Methodology (Gelecekler Çalışmalarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Eğitimine Katkılarının İrdelenmesi: Uzun-Vadeli Gelecek-Odaklı Tasarım (LFD) Metodolojisinin Uygulaması), Unpublished PhD Thesis, İstanbul Technical University, İstanbul, February 2017.
Co-supervisor: Prof.Dr. Wolfgang Jonas

Fulden Topaloğlu, Design Driven Strategic Renewal: Development of Strategic Design and Design Management Capabilities in the Turkish Ceramic Sanitary Ware Industry, Unpublished PhD Thesis, Istanbul Technical University, Istanbul, August 2016.

Tolga Yılmaz, Sürdürülebilirilik ile İlgili Ölçütlerin Türkiye’deki Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin Öğretim Programlarına Entegrasyonu: Bir Yöntem Önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2015.

Yasemin Soylu, Analysis of Design Awareness with Selected Case Studies in Turkish Manufacturing Industry (Türkiye’de İmalat Sanayinde Tasarım Farkındalığının Seçilmiş Vaka Çalışmaları Üzerinden İncelenmesi, PhD Thesis, Istanbul Technical University, İstanbul, Aralık 2014.

Berrak Karaca Şalgamcıoğlu, Body Cleaning of Older Women Living Alone In Turkey: An Ethnographic Exploration of The Affordances and Constraints of Sanitary Ware Products, PhD Thesis, Istanbul Technical University, Istanbul, March 2014.

Ayşem G. Çakır Başar, [i]Türk Ayakkabı Firmalarının Rekabet Stratejilerinde Tasarımın Rolü (The Role of Design in the Competitive Strategies of Turkish Footwear Companies)[/i], İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Haziran 2013.

Orhan Irmak, 1945'den Günümüze Türkiye'de Ambalaj Tasarımının Gelişme Dinamikleri (Development Patterns of Packaging Design in Turkey since 1945), Haziran 2011.

Çiğdem Kaya, Designer as Enabler: A Methodology of Intervention for Designers, 14.04.2011.
Eş Danışman/Co Supervisor: Prof. Chris Rust, Sheffield Hallam University

Alper Çalgüner, Teknokent'lerde Yer Alan Firmalar Örnekleminde, Türkiye'de Tasarım Desteği İçeriğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi, 24.09.2010.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı


Necla İlknur Sevinç Gökmen,Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Model Yapımına Yönelik Derslerin ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi (Examination of Model Making Courses and Approaches in Terms of Sustainability in Industrial Design Education in Turkey), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2018.

Zeynep Sinem Konca, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Kazananlarının Uluslararası Ödül Sistemlerindeki Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi (A Comparative Analysis of Design Turkey Industrial Design Award Winners’ Performances in International Award Systems), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2018.

Duygu Ekinci Birol. The Analysis of Design Management Practices in Bodrum Yacht Building Industry (Bodrum Yat İmalatı Endüstrisinde Tasarım Yönetimi Pratiklerinin Analizi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2017.

Aysu Dericioğlu Egemen, Türkiye'de Faaliyet Gösteren Şirketlerin Fikri Haklar Konusundaki Performanslarının Design Turkey Ödül Sistemi Kazananları Üzerinden Analizi (Analysis of Intellectual Property Performance of Companies that Operate in Turkey Through Design Turkey Design Award Winners), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2017.

Emrah Ozma, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki Maket Atıklarının Ürün-Hizmet Sistemi Perspektifinden İncelenmesi (Investigation of Model Waste from a Product-Service System Perspective in the Faculty of Architecture, Istanbul Technical University), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2016.

Negrican Sandalcı, Türkiye'de Endüstriyel Tasarımcıların 3 Boyutlu Yazıcıları Kullanımları Hakkında Bir İnceleme (An Investigation About the Usage of 3D Printers by Industrial Designers in Turkey), Istanbul Technical University, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2016.

Yiğider, A. Understanding the Criteria and Hierarchy of Design Related Decision Making in FMCG Companies/Hızlı Tüketim Ürünleri Şirketlerinde Tasarımla İlgili Karar Kriterlerinin ve Karar Verme Hiyerarşisinin Anlaşılması, Istanbul Technical University, MSc Thesis, June 2015.

Enver Tatlısu, Türkiye Ev Mobilya Sektöründe Faaliyet Gösteren Mobilya ve Aksesuar Üreticisi Firmaların Yeni Ürün Geliştirme Süreçlerindeki İlişkilerinin Araştırılması, Haziran 2015.

Öz, G. Emek Sürecinde Endüstriyel Tasarımcı: Türkiye’de Firma Bünyesinde Çalışan Endüstriyel Tasarımcıların Çalışma Koşulları Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran 2015.

İdemen, E. Türk Patent Enstitüsü Verileri Üzerinden Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Mesleğinin Bir Uzmanlık Alanı Olarak Kabulünün Araştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mayıs 2015.

Büyükpilavcı, C. Kitlesel Fonlamanın Ürün Tasarımcıları için Sunduğu Fırsatlar: Türkiye'deki Kitlesel Fonlama Platformları Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekim 2014.

Öktem, B. Türkiye'de Ofis Mobilyası Sektöründe Kullanıcı Odaklı Tasarım: Ofis Sandalyesi Örneği (User Centered Design in Office Furniture Industry in Turkey: The Case of the Office Chair), İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran 2014.

Aykurt, M. Emin, Türk Mobilya Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Firmaların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Tasarım Farkındalığı Açısından Etkisi: Kayseri Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Erözçelik, A. Türk Patent Enstitüsü Tescilleri Üzerinden Endüstriyel Tasarımcıların Faaliyet Analizi: ETMK Örneği, 2011.

Ece Esi, Türk Cam Sanayisinde Paşabahçe'nin Yeri, Firmada Tasarım Çalışmalarının Başlangıcı ve Bugünü,[b][i] (The Position of Paşabahçe in the Turkish Glass Industry, The Beginning and the Evolution of Design Operations), Kasım 2011.

Handan Temeltaş, Girişimci Olarak Tasarımcı: İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunları Üzerine Bir Çalışma, (Designer as an Entrepreneur: A Study On The Graduates of Industrial Product Design Department of Istanbul Technical University), Kasım 2011.

Özgür Mutlu Öz, Tüketici Ürünlerinde Arayüz Tasarımı, Özellik Çeşitliliği ve Kullanılabilirlik İlişkisi: Çamaşır Makineleri Üzerine Bir Araştırma, Haziran 2010.

Can Uçkan Yüksel, An Investigation of Use-Sharing Model of Product Service Systems Through a Study of Communal Laundries in Izmir, June 2010.

Sinem Vardar Hızal, Tasarım Araştırmalarının Endüstrideki Kullanımına Yönelik bir Çalışma: Türk Otomotiv Endüstrisi Örneği, Haziran 2010.

Bilgen T. Manzakoğlu, Organizasyonel Kültürün, Firmaların Yeni Ürün Tasarımı Anlayışlarına ve Organizasyonel Yapılanmalarına Etkisinin, Tasarım Denetim Araçları Kullanılarak Araştırılması, Mayıs 2009.

Ayşe Mine Teoman, The Characteristics of Design Consultancy Companies in Turkey, Ocak 2008.

Gülçin Mercan, Perakende Ticaretin Gelişimi ve Türkiye'deki Yapı Marketlerin Tedarikçi Firmaların Ürün Tasarımı Yeteneklerinin Gelişimine Etkisi, Haziran 2007.

Ozan Rüşvanlı, Türkiye'deki Oyuncak Sektöründe Yeni Ürün Tasarımını Tetikleyen Faktörler, Haziran 2007.


Cercis Erişmiş, Sürdürülebilir Oluklu Mukavva Ambalaj Tasarımı: Olmuksa Örneği, Ocak 2007.

Sıla Yiğit, Akıllı Ürün Kavramı ve Türkiye?deki Uygulamalar, Mayıs 2006.


Ercan Aksoy, Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörünün Ürün Geliştirme ve Tasarım Kapasitesinin Örnek Olay Çalışmaları ile Araştırılması, Ocak 2006.


Özgür Kayhan, Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Tasarım İş Tanımı: Türkiye?deki Uygulamaların İrdelenmesi, Ocak 2005.

Akgün Tokatlı, Yeni Ürün Geliştirme'de Hedef Kitle Tanımının Tasarım Sürecine Etkisi: Yeni Ford Kargo Örneği, 2004.

Bilkan Şen,
Türk Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım ve Markalaşma Deneyimleri, 2004.


ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Arif Özver Ergin, Dynamics of Product Innovation in the Turkish Manufacturing Industry: The Case of a Medium-Sized Electrical Home Appliance Company, Mart 2000.

Tamamlanmış Doktora Tez İzleme Komite üyelikleri (İTÜ FBE)

Esra Bici Nasır, SALON MOBİLYALARININ DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİ: GÜNDELİK YAŞAMDA SALON FİKRİ, MOBİLYA EDİNME DİNAMİKLERİ VE KULLANIM PRATİKLERİ
(An Investigation of Transformation of Living Room Furniture: The Idea of Living Room, Furniture Acquirement Dynamics and Use Practices), 2016
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şebnem Timur Öğüt
Eşdanışman: Doç. Dr. Meltem Ö. Gürel

Aysun Aytaç, Appropriation of The Bathroom in Everyday Life: Towards a Cultural Analysis of the Contemporary Bathroom and its Elements, 2015
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şebnem Timur Öğüt

Serkan Bayraktaroğlu, Investigating Design for Social Innovation Through Business Models in Rural India: A Model Proposal for Developing Countries, 2014
Tez Danışmanları: Prof.Dr. Seçil Şatır, Doç.Dr. Ahu Gülümser Akgün

Deniz Leblebici Başar, Transformation of Concrete, Abstract and Emotional Concepts into Product Form in the Design Process, 2013
Tez Danışmanları: Prof.Dr. Nigan Bayazıt, Prof.Dr. Jeanette Altarriba

Cem Alppay, Helikopter Göstergelerinin Konumlandırılmasına Yönelik Bir Araştırma Metodu, 2011
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Nigan Bayazıt

Ayhan Enşici, Farklı Tasarım Görevlerinde Bilişsel Süreç Analizi, 2010
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Nigan Bayazıt

YÜRÜTÜLEN PROJE


Rethinking Food: The Creativity of Entrepreneurship Workshop, 3-6 October 2017
British Council Newton Fund, TÜBİTAK
in collaboration with Gray's School of Art, Robert Gordon University, Ozyegin University (OzU) and ITU

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenmiş olan "YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri Projesi" kapsamında "İstanbul Tasarım Haritası Atölyesi" yürütücülüğü, 2013-2014.
Proje Ekibi: Prof.Dr. Özlem Er, Doç.Dr. Şebnem TİMUR ÖĞÜT, Feyza Baltacı
http://www.yekon.org/public/tasarim-harita...yesi-raporu.pdf

Developing a cross cultural design research ‘lab’ to better support health and wellbeing through understanding the user-needs of an ageing population
British Council: UK – Turkey HE Partnership Programme in collaboration between Lab4Living at the Art and Design Research Centre (ADRC) at Sheffield Hallam University (SHU), UK Istanbul Technical University (ITU) Department of Industrial Product Design, Turkey in partnership with VitrA.
Proje Ekibi: Berrak Karaca Şalgamcıoğlu (Yürütücü), Prof.Dr. Özlem Er (Danışman), İTÜ
Prof. Paul Chamberlain, Heath Reed, Sheffield Hallam University, UK

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, "KOBİ'ler ve Yeni Mezun Tasarımcıların Bir Araya Getirilmesine Yönelik Web Bazlı Eşleştirme ve Danışmanlık Sistemi Geliştirilmesi", Temmuz 2011-Temmuz 2012, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve İSO işbirliği ile.
Proje Ekibi: Prof.Dr. Özlem Er, Deniz Leblebici Başar, Ali Gökkurt, Yasemin Koray Soylu
http://www.kobilericintasarim.com
http://www.design.itu.edu.tr

YAYIN LİSTESİ (tarih sırası ile):

Makaleler ve yayımlanmış bildiriler:


Sayar, D. and Er, Ö. (2018). "The Antecedents of Successful IoT Service and System Design: Cases from the Manufacturing Industry", International Journal of Design, Vol. 12, no.1.
http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign

Manzakoğlu, B. T. and Er, Ö. (2018). "Design Management Capability Framework in Global Value Chains: Integrating the Functional Upgrading Theory from OEM to ODM and OBM", The Design Journal, 21(1), 139–161. https://doi.org/10.1080/14606925.2018.1395577

Sayar, D. and Er, Ö. (2017). "The Influence of Product Design Practices on New Service Development: Analysis of Selected Manufacturing Firms", DMI Journal, Vol. 12, no. 1, pp. 3-12.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dmj.12035

Şalgamcıoğlu, Karaca, B. and Er, Ö. (2017). "Behind the Shower Curtain: Seven Poems on Aging and Body Cleaning", Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 1–11 © 2017 SAGE Publications.

Gulari, M. N.Melioranski, Ruth-Helene, Er, Ö. and Chris Fremantle (2017). "The Future of Design Support: What Can We Learn From Design Support Experience in the UK, Estonia and Turkey?", The Design Journal, Vol. 20, Iss. sup. 1.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080...25.2017.1353013

Topaloglu, F. and Er, Ö. (2017). "Discussing a New Direction for Design Management through a New Design Management Audit Framework", The Design Journal, Vol. 20, Iss. sup. 1.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080...25.2017.1353000

Topaloglu, F. and Er, Ö. (2017). "From Design Management to Strategic Design Management: Triggers, Enablers and Challenges in Building Strategic Design Management Capabilities", Design Management Academy Conference Proceedings, Hong Kong.
http://designmanagementacademy.com/dma2017...017_volume3.pdf

Berkan, T. S., Er, Özlem and Wolfgang Jonas (2017). "Interrogating Futures in Industrial Design Education", The Design Journal, Vol. 20, Iss. sup. 1.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080...25.2017.1353055

İdemen, E. ve Er, Ö. (2016). "Türk Patent Enstitüsü Verileri Üzerinden Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Mesleğinin Bir Uzmanlık Alanı Olarak Kabülünün Araştırılması", UTAK 2016 Bildiri Kitabı, ODTÜ, Ankara.
https://id.metu.edu.tr/wp-content/uploads/2...ldirikitabi.pdf

Soylu, Y. and Er, Ö. (2016). "On the horns of glocalization: A case study in the needlecraft industry - Coats Turkey", Craft Research, Vol. 7, no. 2, pp. 263-274.

Er, Ö. and Torun, E. (2016). "Better Late than Never: Exploring Design Management Issues in the Development of an Automatic Turkish Coffee Maker", Inflection Point: Design Management Meets Design Practice, Boston, 20th Design Management Institute Academic Design Management Conference Proceedings, 22-29 July 2016.

Öz, G. and Er, Ö. (2016). "Design Management from the Perspective of Labor: Working Conditions of Industrial Designers in Turkey", Inflection Point: Design Management Meets Design Practice, Boston, 20th Design Management Institute Academic Design Management Conference Proceedings, 22-29 July 2016.

Sayar, D. and Er, Ö. (2016). "The Influence of Product Design Practices on New Service Development: Analysis ıf Selected Manufacturing Firms", Inflection Point: Design Management Meets Design Practice, Boston, 20th Design Management Institute Academic Design Management Conference Proceedings, 22-29 July 2016.

Karaca Şalgamcıoğlu, B and Er, Ö. (2015). "In the bathroom: Live narrations as a tool for exploring the intimate task of body cleaning", Proceedings of the Third European Conference on Design4Health 2015, 44, Sheffield, England, July 2015.

Manzakoğlu, B. and Er, Ö. (2015). “Design Management From The Perspective Of Functional Upgrading”, The Value Of Design Research, 11th International European Academy Of Design Conference Abstract Proceedings, April 22-24 2015, Paris.

Er, Ö., Öğüt Ş. T., Er, H. A ve Feyza Baltacı (2014). "İstanbul Tasarım Haritası", UTAK 2014: Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 10-12 Eylül, Ankara.
https://utak.id.metu.edu.tr/files/2014/04/U...%B1_OnBaski.pdf

Temeltaş, H. and Er, Ö. (2014). "Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi", UTAK 2014: Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 10-12 Eylül, Ankara.
https://utak.id.metu.edu.tr/files/2014/04/U...%B1_OnBaski.pdf

Şalgamcıoğlu Karaca, B., Er, Ö ve Chamberlain, P. (2014) "Loo-Lab: Daha İyi Banyolar İçin Alternatif Bir Kullanıcı Araştırma Yöntemi", UTAK 2014: Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 10-12 Eylül, Ankara.

Soylu, Y. and Er, Ö. (2014). “Corporate Design Germination Model”, 19th DMI Academic Design Management Conference: Design Management in an Era of Disruption Proceedings, London, 2-4 September 2014.

Er, Ö. “Kobi’ler İçin Tasarım Projesi Endüstriyel Tasarım Tescilli Ürünler Yaratmaya Devam Ediyor”, İTÜ Vakfı Dergisi, Türkiye’de Patent özel sayısı, Sayı 62, s. 38-40.
https://www.ituvakif.org.tr/dergi/sayi_62.pdf

Er, Ö., Soylu, Y. Başar, L. D. and Gökkurt, A. (2013). "A New Model to Introduce SMEs with Design, Crafting the Future", [i]10th European Academy of Design Conference[/i], Gothenburg, 17-19 April 2013.
https://www.academia.edu/8225368/Proceeding...a_of_Disruption

Topaloğlu, F. and Er, Ö. (2011). "Strategic Use of Design in the Process of Becoming a Global Brand: The Case of VitrABath, a Leading Sanitary Ware Manufacturer from Turkey", 1st Cambridge Academic Design Management Conference Conference Proceedings, 7-8 September 2011.

Gönülalan Erözçelik, A. and Er, Ö. (2011). "Fresh-Clean Ideas in Design: Banat Case in Turkey", The Endless End, the 9th International European Academy of Design Conference, 4-7 May 2011, Porto, Portugal.

Yüksel Uçkan, C. and Er, Ö. (2010). "Identifying the Mental Barriers in the Application of Use Sharing Systems: A Case Study in İzmir, Turkey", Sustainability in Design: Now!, Challenges & Opportunities for Design Research, Education & Practice in the XXI Century, Proceedings of the LeNS Conference, Bangalore, India, ed. by F. Cheschin, C. Vezzoli and J. Zhang, 29 September - 1 October 2010, pp. 161-168.

Er, Ö. and Çetinkaya, M. (2010). "How Would Design Education Engage with the Local Territorial Context?", Shanghai Cumulus Working Papers, Tongji University College of Design and Innovation 2010, pp. 192-196.

Topaloğlu, F. and Er, Ö. (2010). "Strategic Design Helps Build a Global Brand in Turkey", Design Management Review, Vol. 21, no. 2, pp.18-25.

Manzakoğlu, B. T. ve Er, Ö. (2009). "Organizasyonel Kültürün, Firmaların Yeni Ürün Tasarımı Anlayışlarına ve Yapılanmalarına Etkisinin, Tasarım Denetim Araçları Kullanılarak Araştırılması",

IV. Ulusal Tasarım Kongresi: Tasarım veya Kriz Bildiri Kitabı, Ekim 2009, s. 253-265.

Kocabağ, G., Öğüt Timur, Ş. and Er, Ö. (2008). "Making the Invisible Visible through Ethnography", DesignEd Asia Conference 2008 - Culture as Inspiration - Proceedings on CD-ROM, Hong Kong Design Centre.

Küçüksayraç, E. and Er, Ö. (2008). "Shooting a Sci-Fi Film in Turkey: The Case of a Major Turkish Film Production - G.O.R.A", 3rd International Design and Cinema Conference Proceedings on CD-ROM, 19-22 November 2008, Taşkışla, İstanbul.

Göncü, G. and Er, Ö. (2008). "The Brand Name Matters: The Strategic Use of Design in the Development of a Globally Known Brand, Mavi/Blue Jeans", International Conference on Sustainable Value Creation, ICOVACS 2008 Proceedings on CD-ROM, 12-14 November 2008, Izmir University of Economics, Izmir.

Er, Ö. and Kaya, Ç. (2008). "Problems of Opportunities?: Overcoming the Mental Barrier for Socially Responsible Design in Turkey", The Design Journal, 11:2, pp. 159-181.

Kaya, Ç. and Er, Ö. (2008). "Overcoming the Mental Barrier: Social And Environmental Responsibility in Design From A Newly Industrialized Country Perspective", 7th European Academy of Design Conference: Dancing with Disorder: Design, Discourse & Disaster (11-13 April 2007) Proceedings, Izmir University of Economics in collaboration with the European Academy of Design.

Bektaş, İ. and Er, Ö. (2008). "Developing the Brand of a Born Global Company From Turkey as a Newly Industrialized Country: The Gaia&Gino Case", 7th European Academy of Design Conference: Dancing with Disorder: Design, Discourse & Disaster (11-13 April 2007) Proceedings, Izmir University of Economics in collaboration with the European Academy of Design.

Er, Ö. and Bertsch, G. (2007). "The Benefits of Organizing International Design Workshops to Gain a Deeper Understanding the Local Context", C. Cullen (ed.) 2007 Eastman/IDSA National Education Symposium Proceedings, in the context of ICSID - IDSA Connecting '07 Congress, San Francisco, USA.
http://www.idsa.org/sites/default/files/Er...n_Workshops.pdf

Er, Özlem and H. Alpay Er (2006). Design Resarch in the Periphery: A Review of the Foundations and Development of Characteristics of Industrial Design Research in Turkey, A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol.3, n.1-2, p.85-97.

Timur Öğüt, Şebnem and Özlem Er (2006). "The Limits of Culture as a Source of Product Innovation: The Case of Tea", AgriIndustrial Design: 1st Product and Service Design Symposium on Agricultural Industries Proceeding, 27-29 April 2005, İzmir University of Economics.

Er, H. Alpay, Özlem Er and Can A. Özcan (2006). "Winning by Design in the Turkish Agricultural Industry: A Case Study of Strategic Design in Tariş Zeytin A.Ş.", AgriIndustrial Design: 1st Product and Service Design Symposium on Agricultural Industries Proceedings, 27-29 April 2005, İzmir University of Economics.

Şatır, Seçil, Özlem Er and Cem Alppay (2006). "The Development of Future Public Transport Vehicles in the Context of Design Education and an Experimental Study in Education", Proceedings of the 35 th International IGIP Symposium in cooperation with IEEE/ASEE/SEFI, 18.9.2006, Tallinn, Estonia.

Er, Özlem (2006). "Tasarım Tarım Sektörüne Nasıl Katkıda Bulunabilir?: Türkiye ve Dünyadan Örnekler", Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 15-17 Eylül 2006.

Er, Ö. (2006). "Projeden Stratejiye Tasarım Yönetimi Kavramı ve Türkiye?de Tasarım Yönetimi Eğitimi İçin Bir Çerçeve", III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye'de Tasarımı Tartışmak Bildiri Kitabı, Haziran 2006, s. 68-85.

Er, Ö. (2006). "Projeden Stratejiye Tasarım Yönetimi Kavramının Gelişimi ve Tasarım Yönetimi Eğitimi", XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi, Mayıs, Sayı 45, s. 85-90.

Er, Ö. (2006). "Ambalajda Tasarımın Rolü: Türkiye'den Örnekler", Ambalaj Bülteni, Temmuz - Ağustos, s. 68-70.

Er, Ö. (2006). "Ambalaj Tasarımında Yeniliğin Kaynakları", Ambalaj Bülteni, Mart-Nisan, s.72 - 74.

Er, Ö. (2005). "Ambalaj Tasarımında Yeniliğin Kaynakları", IV. Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi Bildiri Kitabı, Cilt II, s. 609-619, 8-11 Aralık 2005, Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.

Er, Ö. (2005). "Managing Design by Research: Developing a Research Based Design Management Education for Turkey as a Newly Industrialised Country", Joining Forces: International Conference on Design Research, Proceedings CD, 22-24 September 2005, UIAH, Helsinki, Finland.

Er, H. A., Er, Ö. and Özcan, A. C. (2005). "Winning by Design in the Turkish Agricultural Industry: A Case Study of Strategic Design in Tariş Zeytin A.Ş.", Food Packages, no. 4, Lug - Ago 2005, pp.42-50.

Er, H. A. ve Er, Ö. (2005). "Endüstriyel Tasarım ve Sürdürülebilir Rekabet: Ulusal Tasarım Politikaları İçin Bir Öneri", Türkiye İktisat Kongresi, İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri Tebliğ Metinleri ? II 2004, İzmir, 5-9 Mayıs 2004. Ankara, DPT, 2005. 5. Cilt, ISBN 975-193716-7 (set).

Timur, Ş., Er, Ö. ve E. Arıburun (2004). "Forms of the Mediterranean and Turkish Design Identity", MEDesign: Forme del Mediterraneo içinde, Raffaella Fagnoni, Paola Gambaro ve Carlo Vannicola (der.), Floransa: Alinea Editrice, s.192-197.

Er, Ö. (2004). Endüstriyel Tasarımda Uzmanlaşmaya Yönelik Yüksek Lisans: Tasarım Yönetimi Programları?, (der.) H.A. Er ve Ö.Er, Endüstriyel Tasarım Eğitimi: İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları 1998-99 Bildirileri, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Nisan 2004, İstanbul.

Er, Ö., Erkök, M., Çırpanlı, T. ve Leblebici, D. (2004). "Kokunun Biçimi: Soyuttan Somuta Tasarım Alıştırmaları", Portfolyo, Ocak-Şubat, sayı 7, s. 89-95.

Er, Ö. and Evcimen, U. (2003). "Tasarımla Rekabet? Fırsatlar ve Sorunlar: Bir KOBİ Deneyimi" Er, H. A., Er, Ö. ve S. Başer, Endüstriyel Tasarım Kılavuzu, Istanbul Sanayi Odası, ISBN 975-512-777-1.

Er, Ö. (2003). "Experiences of Learning by Design Consultancy Use: Cases from Newly Industrialized Countries", Designing Designers: Design for a Local Global World, Luisa Collina and Giuliano Simonelli (eds), Edizioni POLI.design, Milan, ISBN 88 87981 30 2.

Er, H. A., Korkut, F. and Özlem Er (2003). "US Involvement in the Development of Design in the Periphery: The Case History of Industrial Design Education in Turkey, 1950s-1970s", Design Issues, Vol. 19, no.2, pp. 17-35.

Er, H. A. and Er, Ö. (2003). "Two Birds with One Stone: A Combined Project of Design Education and Design Promotion for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Turkey", ICSID 2nd EducationConference Proceedings, Hannover, Germany.

Er, Ö. ve Çelik, P. Y. (2003). "Ambalaj Tasarımı Eğitiminde Boşluğu Doldurmak: İTÜ?de Bir Ambalaj Tasarımı Proje Deneyimi" (Filling the Gap in Packaging Design Education in Turkey: A Packaging Design Project Experience at ITU), Proceedings of the 3rd International Packaging Congress & Exhibition, 3-6 December, İzmir, Turkey. http://www.tasarim.itu.edu.tr/ambalaj-tasarimi.html.

Özcan, A. C., Er, H. A. ve Er, Ö. (2003). "Ambalaj Tasarımı Yoluyla Akdeniz Kimliğine DayalıBir Marka ve Katma Değeri Yüksek Ürün Geliştirme Modeli: Tariş-Zeytin A.Ş. Örneği", III. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Cilt I, 3-6 Aralık, İzmir, Kimya Mühendisleri Odası.

Er, H. A. ve Er, Ö. (2003). "KOBİ ler için Endüstriyel Tasarım", İstanbul Sanayi Odası Dergisi, no. 444, March, pp. 66-67.

Er, Ö. and Ergin, A. Ö. (2003). "What Makes SMEs in Newly Industrialised Countries Innovate?: A Case Study of a Medium-Sized Manufacturing Company from Turkey", 5th European Academy of Design (EAD) Conference: Techne Design Wisdom Proceedings and web site (www.ub.es/5ead), 28-30 April, Barcelona.

Er, Ö. (2002). "Tasarım: Firma İçinde mi? Firma dışında mı?", ESPAS, p.18.

Er, Ö. (2001). "Endüstriyel Tasarım, Teknolojik Yenilik, AR-GE: Türkiye?deki Mevcut Teşvik Uygulamalarında Endüstriyel Tasarımın Yeri ve Politika Önerileri" (Industrial Design, Technological Innovation and R&D: The Position of Industrial Design in the Existing Incentive Mechanisms in Turkey and Policy Proposals), ERC/METU International Conference in Economics V Proceedings and Conference CD-ROM, 10-13 September 2001, Ankara.

Er, Ö. ve Akay, G. (2001). "Culture as a Source of Product Innovation: New Product Design for a Major Sanitaryware Manufacturer in Turkey", Desire Designum Design, the 4th European Academy of Design Conference Proceedings, University of Aveiro, 10-12th April 2001, Portugal.

Er, Ö. (2000). "Tasarımın Firma Dışı Kaynaklardan Sağlanması: Niçin ve Nasıl?", Arredamento Mimarlık, no.8, pp. 128-129.

Er, Ö. and Ergin, A. Ö. (2000). "Product Innovation in the Turkish Manufacturing Industry: The Case of a Medium Sized Electrical Home Appliance Company", ERC/METU International Conference in Economics IV Proceedings and Conference CD-ROM, 13-16 September 2000, Ankara.

Er, Ö. (1999). "The Use of Foreign Sources of Expertise by Emerging Manufacturers in the Automotive Industry", ERC/METU International Conference in Economics III Proceedings and Conference CD-ROM, 8-11 September, Ankara.

Er, Ö. and Er, H.A. (1999). "An Approach to Design Management Education in Newly Industrialised Countries: The Case of Turkey", New Structures for Design Management in the 21st Century?, 9th International Forum on Design Management Education and Research Proceedings, 9-11 June, Pratt Institute, New York.

Er, Ö. ve Er, H.A. (1998). "Mobilya Sektöründe Tasarım ve Pazarlama: Uluslararası bir Başarı Örneği olarak IKEA", Yapı, s. 205, December, pp. 109-118.

Er, Ö. (1998). "Bir Geçiş Dönemi Üzerine Notlar: 1980?lerde Türkiye?de Endüstriyel Tasarım Yazını", Notlar + Kaynakça: Türkiye?de Endüstriyel Tasarım Yazını, (eds.) F. Korkut, Ö. Er and H. A. Er, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Ankara.

Er, Ö. (1997). "Nature of Design Consultancy Work for Newly Industrialised Country Clients", The Design Journal, Vol.1, Issue 1, pp.30-40.

Er, Ö. (1997). "Development of Design Consultancy Business and Its Significance for Clients from Newly Industrialised Countries", METU Journal of the Faculty of Architecture, vol.15, no.1-2, pp.75-91.

Er, Ö. (1997). "Nature of Design Consultancy Work for Newly Industrialised Country Clients", Contextual Design - Design in Context: 2nd European Academy of Design Conference, EAD Paper Abstracts, Vol. 2, European Academy of Design and Swedish Industrial Design, 23-25 April, Stockholm.

Er, Ö. ve Er, H.A. (1996). "Tasarım Yönetimi: Gelişim, Tanım ve Kapsam", Tasarımda Evrenselleşme: II. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, (der.) N. Bayazıt, F.K. Çorbacı and D. Günal, ITU Enüstri Ürünleri Tasarımı Blm. ? YEM, Istanbul.

Er (Erzurumluoğlu), Ö. (1994). "Interdisciplinary Design Research: A Study of Industrial Design in the Context of Newly Industrialised Countries II", Matrix II Conference on Postgraduate Research Degrees in Design and the Visual Arts, (19-20 March 1993, London), G.Ellinor and S.Evans (eds.), Central St Martins College of Art and Design - The London Institute, London, pp. 60-64.


Kitaplar, Kitap Bölümleri ve Derleme Kitaplar

Er, Ö., Öğüt Timur Ş., H. A. Er ve F. Baltacı (2014). [b]İstanbul Tasarım Haritası Atölyesi Final Raporu
, YEKON Yaratıcı İstanbul Atölyeleri kitabı içinde, İSTKA ve YEKON.


[i][i]Suluk, C. ve Er (Erzurumluoğlu), Ö. (2012). Türkiye'de Tasarım Tescil Sistemine Yönelik bir Değerlendirme, [b]Erzurumluoğlu Armağanı, der. Emel Badur, Ankara Barosu, ISBN 978-605-5316-30-3.[/b]
[/i]
[/i][/b]Er, Ö. (2011). Tasarım Eğitimi Yerel Bağlam ile Neden ve Nasıl İlişkilenmelidir? Why and How Would Design Education Engage with the Local Context?, in Aslı Kıyak İngin (der./ed.) İstanbul, Küçük Üretim ve Tasarım Üzerine/On Istanbul, Small-scale Production and Design, İstanbul, 978-9944-5325-2-5. (www.madeinsishane.net)

Er, Ö., Er, H. A. and Manzakoğlu, B. T. (2010). TÜSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi No:13: Tasarımı Yönetimi: Tanım, Kapsam ve Uygulama, TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, İstanbul.

Er, H.A., Özlem Er ve S. Başer (2003) Endüstriyel Tasarım Kılavuzu, İstanbul Sanayi Odası, İSO Yayın No 2003-10, İstanbul, (ISBN 975-512-777-1).

Korkut, F., Özlem Er ve H. A. Er (der.) (1998) Notlar + Kaynakça: Türkiye?de Endüstriyel Tasarım Yazını, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Ankara.

Er, H. A., F. Korkut ve Özlem Er (der.) (1998) Nesnel I: Endüstriyel Tasarım Eğitimi, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu - Boyut Yayın Grubu, İstanbul.

[b]Internet Yayını
[/b]

http://www.culturalexchange-tr.nl/mapping-turkey/3d-design


Bildiri Editörlüğü (İnternet Ortamında):


Er, H. A. ve Er, Ö. (der.) (2004) Endüstriyel Tasarım Eğitimi: İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları 1998-99 Bildirileri, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Nisan 2004, İstanbul. http://www.tasarim.itu.edu.tr/ITUetToplantilari98-99.pdf


Uluslararası Seminer/Toplantı Sunumları (Basılmamış):

Er, Ö. “Design, design thinking, design entrepreneurship, food and Turkey”, Rethinking Food: The Creativity of Entrepreneurship Workshop, 3-6 October 2017, Bomontiada, İstanbul by British Council Newton Fund, TÜBİTAK in collaboration with Gray's School of Art, Robert Gordon University, Özyegin University (OzU) and ITU.

Er, Ö. “Reflections on the Design for SMEs Project Experience”, Designing Entrepreneurial Societies Seminar in the context of the Design in Action project, Sat 23rd May, 2015, Dovecot Studios, Edinburgh, UK
http://www.designinaction.com/scottish-des...mmit-2015/day3/

Er, Ö. “Reflections on a Project Experience to Introduce SMEs with Design”, 7th International Conference: Innovation and Creativity of Women, WIPO-Warsaw Stock Exchange, Warsaw, 20-21 March 2014.

Er, Ö. “A New Model to Introduce SMEs with Design”, WIPO Regional Consultations Meeting on Technology Transfer: The Development Agenda Project on Intellectual Property and Technology Transfer: Common Challenges – Building Solutions, the World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the Ministry of Science, Industry and Technology and the Turkish Patent Institute (TPI), Istanbul, October 24 and 25, 2013.

Er, Ö. "Two Birds with One Stone: A Project for Increasing Employment of Young Industrial Designers and Design Promotion for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Turkey", Removing the Barriers in Front of The Youth Employment, Istanbul Technical University, 14th November 2012.

Er, Ö. “A Review of Trends and Paradigm Changes Influencing/Influenced by Design”, Michigan-Türkiye Sanayi’de AR-GE Forumu, 4-6 Haziran 2012 TİM Binası, İstanbul.

Er, Ö. (Fulden Topaloğlu ile birlikte) “A Panorama of Design and Design Management Practices in Turkey” within the context of Embedding Design in Life Seminar, 16.12.2011, ITU International Design Lectures XII, ITU, Istanbul.
http://www.arkitera.com/haber/5399/itu-end...rimi-tartisildi

Er, Ö. “Why and how does design become strategic?”, 6th Innovation and Entrepreneurship Symposium, Boğaziçi University, 29.12.2008.

Er, Ö. and Er, H. A. (2003) "Industrial Design Research in a Newly Industrialized Country: The Case of Turkey", Hermoupolis Seminars 2003, Institute for Neohellenic Research (NHRF) of National Hellenic Research Foundation, Scientific and Cultural Foundation of Cyclades ve Design Research Society, July 2003, Syros, Greece.

Er, H. A., Özcan, A. C. ve Er, Ö. (2003) "Rediscovering the Meditterrenian Identity: The Role of Design in the Regeneration of Tariş Olive and Olive Oil Agricultural Sales Cooperatives Union in Turkey", ME.Design: II Design per Valorizzare le risorse dell'area Mediterranea, 13-14 Şubat 2003, Napoli, İtalya.

Ulusal Seminer/Toplantı Sunumları (Basılmamış):

Er, Ö. Tasarım Yönetimi, Stratejik Tasarım ve Tasarım Odaklı Düşünce, İş Bankası Genel Müdürlüğü, 4 Kasım 2016.

Er, Ö. Tasarım Düşüncesi, İTÜ İşletme Mühendisliği Blm., 02.05.2017.

Er, Ö. Tasarım Neden Stratejik bir Rekabet Faktörü?, Koleksiyon Mobilya Sarıyer Kampüsü, 11.10.2013, Sabancı Center.

Er, Ö. “Endüstriyel Tasarım: Rolü ve Önemi”, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "KOBİ’ler ve Yeni Mezun Tasarımcıların Bir Araya Getirilmesine Yönelik Web Bazlı Eşleştirme ve Danışmanlık Sistemi Geliştirilmesi" projesi kapsamında eğitim sunumu, 20 Nisan 2012, İTÜ Taşkışla.

Er, Ö. "Bir Taşla İki Kuş: Genç (Yeni Mezun) Endüstriyel Tasarımcılara İstihdam Yaratma ve KOBİ'lerin Tasarımla Tanışmasını Sağlamaya Yönelik bir Proje", Türkiye İnovasyon Haftası: Akademisyenler ve İnovasyon Paneli, İstanbul Kongre Merkezi, 8 Aralık 2012.

Er, Ö. Tasarım Neden Stratejik bir Rekabet Faktörü?, Tasarımla Değer Yaratmak, 28.04.2009, Sabancı Center

Er, Ö. ve Er, H.A. (2003) "KOBİ'ler İçin Tasarım: İTÜ-İSO İşbirliği", Tasarım Söyleşileri II, 15 Ekim 2003, Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Anadolu Üniversitesi.

Er, Ö. ve Er, H. A. (2003) "KOBİ'ler İçin Endüstriyel Tasarım", İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları V: Endüstriyel Tasarımda Üniversite-Sanayi İşbirliği, 10-14 Eylül 2003, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, ADesign Fair 2003 kapsamında.

Er, Ö. ve Er, H.A. (2003) "Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Endüstriyel Tasarımın Rolü ve Önemi", Ürün Geliştirmenin Olmazsa Olmazları II: Teknoloji Forumu 2002, İstanbul Sanayi Odası ve Teknoloji Yönetimi Derneği (TYD), İSO Odakule Meclis Salonu, 26 Aralık 2002, İstanbul.


Yayımlanmamış Bildiriler:

Er, Ö. (2000) "Serbest Tasarım Danışmanlığı: Kuramsal Çerçeve: Tasarım İşlevinin Yerine Getirilmesinde Farklı Yaklaşımlar", İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları III, 20 Ekim 2000, Taşkışla.

Er, Ö. (1999) "Rekabet Faktörü olarak Endüstriyel Tasarım ve Türk Endüstrisi", Üretimde Otomasyon/CAD&CAM/KALİTE ?99 Paneli, 8 Mayıs 1999, Expo Center, OSTİM, Ankara.

Er, Ö. (1999) "Tasarım Yönetimi", Designex ?99: Endüstriyel Tasarım Fuarı, 11-14 Mart, İstanbul.


Değerlendirme Yazıları ve Derlemeler:

Er, Ö ve Korkut, F. (1998) "Tasarım Dünyası Dört Güçlü Savunucusunu Kaybetti", Nesnel I: Endüstriyel Tasarım Eğitimi, (der.) H. A. Er, F. Korkut ve Ö. Er, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu - Boyut Yayın Grubu, İstanbul, Temmuz, s. 122-125.

Er, Ö. (1997) "Industrial Design Master's Programme at METU", Design Research Newsletter, April-June 1997, no. 57, p. 12.

Er, Ö. (1997) "II. Avrupa Tasarım Akademisi (European Academy of Design) Konferansı, 23-25 Nisan 1997, Stockholm?, Arredamento Dekorasyon, Haziran, s. 48-49.

Er, Ö. (1997) "II.Ulusal Tasarım Kongresi Üzerine Bir Değerlendirme", Arredamento Dekorasyon, Mayıs, s. 115.


Basılmış Görüşmeler:

(1999) "New Craft: Mobilya Endüstrisinde Sanal Bir Gelecek Perspektifi", Arredamento Mimarlık, s. 88-94.
Friedrich Sülzer ile Görüşme (Gamze Akay ile beraber).

(1998) "Tasarım Tarihi Bir Bakıma Tasarım Mesleğinin Özgeçmişidir", Nesnel I: Endüstriyel Tasarım Eğitimi, (der.) H.A. Er, F. Korkut ve Ö. Er, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu - Boyut Yayın Grubu, İstanbul, s. 108-114.
Maryse Posenaer Erkip'le Görüşme.

(1998) "Tasarım Estetik Bir Yolculuktur", Nesnel I: Endüstriyel Tasarım Eğitimi, (der.) H.A. Er, F. Korkut ve Ö. Er, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu - Boyut Yayın Grubu, İstanbul, s. 30-34.
Soumitri Varadarajan?la Görüşme (H. Alpay Er?le beraber).


Çeviri:

(1998) Teymur, N. "Tasarımdaki Teori", Nesnel I: Endüstriyel Tasarım Eğitimi, (der.) H. A. Er, F. Korkut ve Ö. Er, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu - Boyut Yayın Grubu, İstanbul, s. 9-12.


Basılmış Proje Çalışması:

Erzurumluoğlu (Er), Ö. (1987) Project presented in the Student Seminar "The Other Side of Design", Gerrit Rietveld Academie, 19-21 August 1987, Amsterdam published in Markerwaard: the Other Side of Design, water and land, myth or mind, Gerrit Rietveld Academie, Colophon Publication, Amsterdam, 1988.


Raporlar:

Er, Ö. (2004) Tasarım Yönetiminde Uluslararası Yaklaşımlar: Karşılaştırmalı Bir Çalışmanın Sonucunda Türkiye İçin Bir Model Önerisi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Fonu Proje Raporu.

Er, H.A. ve Er, Ö. (2000) Tasarım ve Marka Geliştirme: Sorunlar ve Politika Önerileri, DPT VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu, Rekabet Gücünün Artırılması Alt Komisyonu Çalışma Raporu.

(1998) ETMK'nın T.C. Cumhurbaşkanlığı?na sunduğu Bilgi ve Öneri Raporu, 1 Ağustos 1998, Ankara. (Türk Endüstrisine ve Ekonomisine Endüstriyel Tasarımın Katkıları; Endüstriyel Tasarımın Türkiye?nin Sanayi Politikasındaki Konumu ve Devlet Yapısı İçerisinde Kurumsallaşmasına İlişkin Öneriler Bölümleri)

Tezler:

Er, Ö. (1995) The Use of External Design Expertise by Newly Industrialised Countries with particular reference to the Operations of British Automotive Design Consultancies, PhD Thesis, Institute of Advanced Studies, Manchester Metropolitan University, Manchester, UK.

Erzurumluoğlu (Er), Ö. (1991) Product Design in the Turkish Furniture Industry and Its Potential Role With Respect to International Developments, MSc Thesis, Middle East Technical University, Ankara.

Yayınlanan Panel Sunumu:

http://www.turkcadcam.net/rapor/adesign04-...m-yonetimi.html

Yayınlanan Projeler:

Er, Ö. “Kobi’ler İçin Tasarım Projesi Endüstriyel Tasarım Tescilli Ürünler Yaratmaya Devam Ediyor”, İTÜ Vakfı Dergisi, Türkiye’de Patent özel sayısı, Sayı 62, s. 38-40.
https://www.ituvakif.org.tr/dergi/sayi_62.pdf

http://www.tasarim.itu.edu.tr/dosyalar/Nok...key_Journal.pdf

http://www.tasarim.itu.edu.tr/otomatik-uru...-birimleri.html

http://www.tasarim.itu.edu.tr/ambalaj-tasarimi.html

http://www.tasarim.itu.edu.tr/promosyon-ur...oje-pazari.html

http://www.tasarim.itu.edu.tr/icerik/hizme...obo_etkisi.html

http://www.tasarim.itu.edu.tr/me-design-en.html

Er, Ö., Erkök, M., Çırpanlı, T. ve Leblebici, D. (2004). "Kokunun Biçimi: Soyuttan Somuta Tasarım Alıştırmaları", Portfolyo, Ocak-Şubat, sayı 7, s. 89-95.

Davetli Atölye Çalışması Katılımcısı:

Design in the Middle, a collaborative education workshop, MAXXI Museo Nazionale delle Arti de XXI Secolo, March 1-5 2017, Rome, Italy
http://www.designinthemiddle.org/

Uluslararası Dergi Hakemlikleri:
The Design Journal
Journal of Design History
BJET- British Journal of Educational Technology

Uluslararası Bilim Kurulu Üyelikleri:
“Design Research Society” Kongreleri
“ICDHS- International Committee of Design History and Design Studies” Kongreleri
“EAD – European Academy of Design” Kongreleri
“IASDR - International Congress of the International Association of Societies of Design Research” Kongreleri
“4T- Design and Design History Society” Kongreleri

Uluslararası Jüri Üyelikleri:
IF Design Awards - https://ifworlddesignguide.com/juror/9181-ozlem-er