Ana SayfaAkademik KadroLisans ProgramıLisansüstü ProgramıEtkinliklerLinklerİletişim

Prof.Dr. Gülname TURAN

Prof. Dr. Gülname TURAN


b. 1977, Istanbul

İletişim / Contact:
Telefon / Phone: + 90 212 293 13 00 /2823
Fax: + 90 212 251 48 95
E-Posta/ e-mail: gulname.turan@itu.edu.tr
Address: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Taksim 34437 İstanbul Turkey
Twitter: @gulname

Eğitim / Education:
2009 PhD - Istanbul Technical University, Institute of Social Science, Art History
2002 MSc - Istanbul Technical University, Institute of Science and Technology, Industrial Product Design
1999 BSc - Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Industrial Product Design
1994 Nişantaşı Anadolu Lisesi

PhD Thesis / Doktora Tezi:
Craft and Design in the Early Turkish Republic / Türkiye'de Erken Cumhuriyet Dönemi Zanaat ve Sanayi Üretiminde Tasarım
Thesis supervisor: Prof. Dr. Ayla Ödekan

Research and Academic Interest Fields / Araştırma ve Akademik İlgi Alanları:
Design History / Tasarım Tarihi
History of Design in Turkey / Türkiye Tasarım Tarihi
Social Innovation by Design / Sosyal İnovasyon ve Tasarım
Corporate Identity Design / Kurumsal Kimlik Tasarımı
Interaction of Applied Arts, Craft and Design / Uygulamalı Sanatlar, Zanaat ve Tasarım Arasındaki İlişki
Turkish Traditional Handcrafts / Türk Geleneksel El Sanatları
Modernities / Moderniteler
Design Museum Studies / Tasarım Müzesi Çalışmaları

Courses Offered / Verdiği ve Vermiş Olduğu Dersler:

Bachelor / Lisans
EUT 119E Introduction to IPD & Ethics
EUT 246E History of Design I
EUT 325E History of Design II
EUT 419E Industrial Design Studio IV
TES 211E Project III
EUT492E Graduation Project
STR 602E Relationship Between Art and Industry

Former Courses
EUT 151E Introduction to Industrial Product Design
EUT 213E Industrial Product Design I
EUT 214E Industrial product Design II
EUT 321E History of Industrial Design
LAT 211 History of Textile Design
MOD 241 History of Industrial Design
EUT 211 Teknoloji Tarihi
EUT 321 Endüstri Tasarımı Tarihi
EUT 222 Sanat Tarihi
ID 221 History of Industrial Design I (Bilgi Üniversitesi)
ID 222 History of Industrial Design II (Bilgi Üniversitesi)

Postgraduate / Lisansüstü
EUT 561E Design Thinking
EUT 614E Design History & Critcism
EUT512E Directed Studies in Design
EUT 601 Tasarımda Folklorik Kaynaklar
EUT 545 Erken Cumhuriyet Dönemi Tasarımı Tarihi
EUT 552E Theoretical Studies in Design
EUT 596E Seminar
STR 521 Sanat Teorileri


Advisor in Submitted Postgraduate Thesis / Tamamlanmış Lisansüstü Tezler:

Muhammet Ramoğlu, Action patterns: non-verbal communication methods in consumer electronics, 2018, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology
Elda Pase Üretmen, Marketing ways of craft objects in Turkey: Observing small-scale batch designers and entrepreneurs in jewelry market, 2018, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology
Çağrı Gizem Varlı, Keeping memories on social media, 2017, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology
Merve Fettahoğlu, The impact of technology and traces of national representation on eurovision stages , 2017, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology
Ayça Büyükçınar, Kız Teknik Okulları Müfredatı Kapsamındaki Üretimin Cumhuriyet Modernleşmesi Bağlamında İncelenmesi (1945-1975), Kasım 2015, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ayşe Sine Serbes, Bir Tasarımcı Giriliminde "Design Thinking"in İçkin Olarak Kullanımı, Kasım 2015, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Sinan Yum, The Exploration of Interactive Interfaces and Products in Edutainment: The Istanbul Aquarium, May 2015, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology
Aysun Ateş, The Role of Trend Studies for Design Processes in the Context of Turkey, January 2015, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology
Merve Postalcıoğlu, Transformation of User Experience: From Physical To Digital Products, Mayıs 2014, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology (Eş Danışman: Ali Emre Berkman).
Atılım Şahin, Hacking the Gestures of Past for Future Interactions, December 2013, İTÜ Graduate School of Science Engineering and Technology (Eş Danışman: Susan Kozel).

Halen Danışmanı Olduğu Doktora Öğrencileri | Advisor of Ongoing PhD Thesis:

İTÜ Fen Bilimler, Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı:
Aysun Ateş Akdeniz
Miray Boğa
Emrah Özturan
Enver Tatlısu
Asya Gürgün Özdemir
Kübra Dolap Yıldız
Muhammed Ramoğlu
Bengi Turgan Çiftçi
Meltem Maralcan Gülmen
Turgut Çırpanlı
Sühendan Eroğlu

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Doktora Programı:
Büşra Gizem Vayvay


Halen Danışmanı Olduğu Yüksek Lisans Öğrencileri | Advisor of Ongoing MA and MSc Thesis:

Seyman Çay
Betül Şahin

Projects / Yürütülen Projeler:
KızKardeşim Sosyal Sorumluluk Projesi İTÜ Koordinatörü, TOBB, Habitat ve CocaCola Türkiye ile birikte, 2017'den bu yana.
Tekstil Tabanlı Kompozit İleri Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, ISTKA (tamamlandı - 2015-2016)
Signage, Information and Identification System at the ITU Campus (tamamlandı)

Görevler (Idari/Akademik vs.) | Administrative or Academic Responsibilities
İTÜ İletişim ve Pazarlama Direkötrlüğü (2019 Aralık - ....)
İTÜ Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Haziran 2019 -.....)
İTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (2014-2018)
İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi Koordinatörlüğü (Eylül 2019-....)
Rektör Danışmanlığı (2014-...)
Bölüm Başkan Yardımcılığı | Department Vice Chair [Kasım 2013 - Aralık 2015]
Rektör Danışmanlığı (Mart-Ağustos 2012)
Rektörlük Kurumsal Kimlik Komisyonu Üyeliği (2010-...)
Rektörlük Sanat Galerisi Komisyonu Üyeliği (2013-2015)
İTÜ Fikri Haklar Kurulu Üyeliği (2014-...)
İTÜ Öğrenci Tasarım Projeleri Komisyonu Üyeliği (2014-...)
Fakülte/ Eğitim Komisyonu Üyeliği (2013-...)
Fakülte/ Kitaplık Komisyonu Üyeliği (2012-2014)
Bölüm Tanıtım Komisyonu Üyeliği (2010-2012)
Bölüm Takı Atölyesi Yürütücülüğü (2005-2018)
2013 IDA Congress Istanbul "Design Dialects" - İcra Komitesi Üyeliği (2011-2012)

Papers (historical order) / Makaleler ve Yayımlanmış Bildiriler (tarihlerine göre):

Maralcan, M., Turan, G., "Script Analysis: An Approach to Object-Based Exhibition", ITU AZ Journal of the Faculty of Architecture, accept. Aralık 2019.
Boğa, M., Turan, G. 2018. "Biophilic Product Design: A Bio-inspired Approach to User Preferences", 17th STS Conference Graz 2018.
Turan, G., 2016. "Modernism in Everyday Life: Early Republican Crafts, Furniture and Design", Journal of Design and Propaganda Arts, Vol. 27, pp. 12-33, The Wolfsonian-FIU, December 2016.
Turan, G., 2016. "The first society of industrial design in Turkey: Endüstri Tasarımı Derneği (ETD)", ITU AZ, Vol. 13 No. 3, pp: 13-23, November, 2016.
Krom, P, Turan, G., 2016. "Mücevher Tasarımcılarının Bakış Açısıyla Yaratıcı Unsur Olarak İlham: Fenomenografik Bir Araştırma", Akademik Bakış, Vol. 56, pp. 16-47.
Yum, S., Turan, g., 2016. "İstanbul Akvaryumu?ndaki Etkileşimli Arayüzler ve Eğitlence Tasarımları", UTAK 2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 21-23 EYLÜL 2016 / ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
Ateş AKdeniz A., Turan, G., 2016, "Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği", UTAK 2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 21-23 EYLÜL 2016 / ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
Ekinoglu, H., Turan G. 2015. Popular Design in Two Cities: Taxi Design Competitions in Istanbul and New York, ITU AZ, Vol. 12 No. 3, pp: 209-225, November, 2015.
Satır, S., Turan, G., 2013. "A University - SME Collaboration: Practice-based Handcraft Project Approaching Design Education", Crafting the Future, 10th European Academy of Design Conference, 17-19 April, Göteburg.
Telem Gök Sadıkoğlu, Gülname Turan, Ömer Berk Berkalp (2012), "Disposable Underarm Pad Design", Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 21, No. 3, 2013, s. 217-224, ISSN: 1300-3356, T.C. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi
Turan, G., 2010. "Turkish Furniture Design in the 1930s: Responses to Art Deco in the Early Republican Era", Furniture History, Vol. XLVI, 01/2013, s. 233-248, V&A
Turan, G. and Turan, A.Z., 2010. "Istanbul Porselen", Beşinci 4T Tasarım Tarihi Konferansı, İzmir Ekonomi Üniversitesi.
Turan, G. ve Ödekan, A., 2010. "Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Yerli Malı Kavramı ve İstanbul Yerli Malı Sergileri", İTÜ Dergisi, Sosyal Bilimler Serisi, Cilt:6, Sayı 1.
Turan, G., 2009. "Tendeki Beton", Betonart, 57-59, Yaz 2009.
Turan, G. 2009. "Gizli Özne: Seyfi Arkan, Tasarım Tarihinde Saklı Özneler", Dördüncü 4T Tasarım Tarihi Konferansı Kitabı, İzmir Ekonomi Üniversitesi.
Turan, G. 2009. "Turkey in the Great Exhibition of 1851", Design Issues, Vol. 25, Issue 1, pp.64-79, MIT Press, US.
Turan, G., 2007. "Çocuklar Hayallerini Tasarlıyorlar", 2007/Nisan, 80-81, TM Tasarım Merkezi Dergisi, Ankara.
Turan, G., 2007. Periodization in a Research on The History of Design in Turkey, 7th European Academy of Design Conference Proceedings, Izmir School of Economics, İzmir, Turkey.
Turan, G., 2007. Erken Cumhuriyet Döneminde Gündelik Yaşam ve Tasarım, İkinci 4T Tasarım Tarihi Konferansı Kitabı, İzmir Ekonomi Üniversitesi.
Turan, G., 2007. "Gençler için tasarım T-Box", 2007/Mayıs, 80-81, TM Tasarım Merkezi Dergisi, Ankara.
Turan, G., 2006. Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Alanındaki İlk Dernek: ETD, III. Ulusal Tasarım Kongresi Kitabı, sayfa:374-383, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul.
Turan, G., 2007. ,"Malzeme Ustasını Arar: Sarpaneva?nın Ardından?, Arredamento Mimarlık, 2007/01, 26-29, Boyut yayıncılık, İstanbul.
Gök Sadıkoğlu, T., Berkalp, Ö.B., Turan, G., Müjdeci, Laleli, Öztürk, 2005. Design and Performance Research for a Sweat Pad, II.nd International Technical Textiles Symposium, 13-15 Temmuz, İstanbul, Turkey.
Turan, G., 2005. A Gaze into Turkish Participation in the International Exhibitions and Universal Expositions of the 19th Century Europe, Pride and Pre-Design: The Cultural Heritage and the Science of Design, Proceedings of the 2nd International Cumulus Conference, 26-29 May 2005, Lisbon, Portugal, sayfa:389-395.
Turan, G., 2004. "Koz ve Birsel; Kadınca Kodlar", AD Design, 2004, 132. sayı, s.56-59, DBR Yayıncılık, İstanbul.
Özdemir, G., 2003. "Tasarım Tarihi Yazımı Üzerine Notlar", Portfolyo, Sayı:01, 89-91, Antet İletişim ve Yayıncılık, Istanbul.
Özdemir, G., 2002. Studying the History of Design Under Cultural History From the Perspective of Turkey., Mind the Map: 3rd International Conference on Design History and Design Studies, İstanbul.
Özdemir, G., 2000. "Memphis", Arredamento Mimarlık, 2000/6, Boyut Yayıncılık, İstanbul.

Davetli Konuşmacı / Invited Speaker & Seminerler/Seminars:
2014, 10-11 October, Neolocal Design Seminar, "Contemporary Attempts: Craft Meets Design Once Again in Turkey", University of Sassari, Sardinia, Italy.
2014, November, "Summer Furniture", SALT Beyoglu, Istanbul.
2014, "Çeşmi Bülbül and Current Practice", MSGSU, İstanbul.
2013, "Diplomatic Gifts and Turkish Traditional Arts, All Arts Istanbul, Istanbul Conference Hall, Istanbul.
2010, March 6, "Turkish Furniture Design in the 1930s: Responses to Art Deco in the Early Republican Era", Furniture History Society Annual Symposium, Victoria & Albert Museum, London, UK.
2005, "Research in Design History Research: Correspondence with Artistic Research", Garanti Platform Contemporary Art Centre, Istanbul Bienalle ?Artistic Research Seminar , 11 Sept. 2005, İstanbul.
2003, "Rethinking on the History of Turkish Decorative Arts", Hermoupolis Seminars, Syros, Greece.

Contributions in Books / Kitapta Bölüm:
G. Turan, Bir Berber Bir Berbere içinde, "Berber Koltuğu" başlıklı bölüm, sayfa: 178-195, Editör: Tanıl Bora, Adem Erkoçak, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.
G.Turan ve A.Z.Turan, Tüm Zamanların Hatırına Sarayda Bir Fincan Kahve içinde "Türk Kahvesini Çevreleyen Nesnelerin Tasarımı ve Sembolik Anlamları Üzerine Notlar" başlıklı bölüm, sayfa:111-119, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları, ISBN 978-975-6226-78-0, İstanbul, 2011.

Awards etc. / Ödüller vb.:
Design Turkey 2016, Good Design Award (Koray Gelmez/ Emrah Özturan, Gülname Turan)
Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2010
İTÜ Rektörlüğü Yayın Teşvik Ödülleri, İstanbul Teknik Üniversitesi. 2010
Visiting Researcher, Autumn 2006, University of Art and Design Helsinki (TAIK), Department of Applied Arts and Design
DAAD Excursion Bursary, July 2003
IVth Beymen Academia Design Contest First Prize in Furniture Design, 1997

Design Works and Registrations / Tasarım İşleri ve Tescilleri:

2015-2016 Iznik Classics Contemporary Ceramics Collection
2011-2012 - İTÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu Koordinasyonu (Demir Tasarım ile birlikte)
2011 Anatoli 2011-2012 Design Collection of 60 pieces (together O. Batır an C. G. Varlı)
2006 Disposable Underarm Sweat Pad / Tek Kullanımlık Koltukaltı Ter Pedi (together with Telem Gök Sadıkoğlu, Ömer Berkalp)

Consultancy / Danışmanlık:
Design & Brand consultant at Iznik Classics / June 2015-...
Design consultant at Dekorname / Anatoli April 2011 - January 2014.
Rektör Danışmanlığı (2014-...)
Rektör Danışmanlığı (Mart-Ağustos 2012)
Academic Consultant, ETSM - Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi

Teaching Experience / Öğretim Deneyimi:
2017-... : Full Professor at ITU Industrial Product Design Department
2012-2017: Associate Professor at ITU Industrial Product Design Department
2010-2012: Assistant Professor at ITU Industrial Product Design Department
2008-2010: Tutor at the Favori Gold Academy (Jewelry Design, History of Jewelry)
1999-2010: Research and Teaching Assistant in ITU Industrial Product Design Department (courses on design studio, history of design, jewelry design, history of technology)

Exhibitions / Sergiler:

2019 Küratör, "Ateşle Sırlanan 40 Yıl", İTÜ RSG, Mayıs - Ağustos 2019
2018 Küratör, "Zamandan Zamana Yolculuk" Ruhsar Özer Minyatür Sergisi, İTÜ RSG, 7 Şubat - 19 Nisan 2018
2018 Küratör (Deniz Leblebici Başar ile birlikte), "İTÜTV ve Türkiye'de Televizyon Yayıncılığı'nın Doğuşu", İTÜ RSG, 15 Kasım 2018 - 15 Ocak 2019
2016 DESIGN TURKEY 2016 Ürün Tasarımı Sergisi katılımı. "Kampüs İçi Yönlendirme ve Bina Kimlik Sistemi", (Tasarımcılar: Gülname Turan, Koray Gelmez, Emrah Özturan) Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 19-23.Ekim.2016.
2015 Beyond Adornment / Süsün Ardı, Personal Jewelry and Object Exhibition, ITU RSG, 6 February - 20 March 2015, Istanbul.
2009 Moleskine Detour World Traveling Exhibition, 2009
2008 "Turkish Delight" Designers from Turkey'de mücevher tasarımı koleksiyonuyla sergi katılımı, Mayıs 2008 , Pergamon Museum.
2006 "Interactive Jewelry Exhibition - Warming Up", University of Art and Design Helsinki, 23 Ekim-6 Kasım, Helsinki, Finlandiya.
2006 Istanbul Street Design Week Katılımcısı.
2005 "Adorning Our Body with Art Nouveau Istanbul" workshop tutor, UIA, Istanbul.
2005 Cumhurbaşkanlığı Eğitime Destek Kampanyası Kapsamında "Beşi Bir Yerde" Moda Gösterisi Takılarının Tasarımı (Özlem Süer ile ortak çalışma), Çırağan Sarayı, Istanbul.
2003 "Alamana" Moda Gösterisi Takıları / Tasarım ve Uygulama, CPD Düsseldorf, Almanya.

Uluslararası Seminer | International Seminars:

Istanbul as a Design City seminerleri, " İTÜ EÜTB, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı ve CAISA Galeri (Helsinki) işbirliği ile Dünya Tasarım Başkenti Helsinki 2012 (World Design Capital Helsinki- WDC 2012) kapsamında , 13 Nisan 2012, 10.00- 15.00, CAISA Culture Center, Helsinki, Finland, Moderatör: Prof.Dr. Pekka Korvenmaa, Aalto University. (Prof.Dr. A. Er, Doç.Dr. H. Bağlı, Doç.Dr. G. Turan ve Doç.Dr. Ç. Kaya ile birlikte)
Studying Design History in Turkey, University of Art and Design Helsinki, 20 Ekim 2006, DRSeminar Room, Helsinki, Finland.
Metal Crafts of Istanbul, University of Art and Design Helsinki, 13 Kasım 2006, Jewelry Workshop, Helsinki, Finland.

Bilim Kurulu Üyelikleri | Scientific Committee Memberships:

UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 10-12 Sept 2014.
5T Türkiye Tasarım Tarihi Toplantıları (Turkish Design History Society Meetings): Design and Resistance. Yasar University, İzmir, 15-16 May 2014.
5T Türkiye Tasarım Tarihi Toplantıları (Turkish Design History Society Meetings): Gendered Perspectives in Design. Yasar University, İzmir, 9-10 May 2013.
Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 7-9 Dec 2011.
IV. Ulusal Tasarım Kongresi: Tasarım veya Kriz, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul, 8-9 Sept 2009.

Yayın Kurulu Üyelikleri | Editorial Board Memberships:

MDJournal - http://www.materialdesign.it/en/journal-md_48.htm
Neolocal Design - http://www.neolocaldesign.org/en/issue.php

Yarışma Jüri Üyelikleri
2019 Design Turkey Yarışma Jüri Üyeliği
2016, 6. Karton Ambalaj ve Stant Tasarım Yarışması, Ağaç Mamülleri ve Orman ürünleri İhracatçılar Birliği, TİM.
2015, 5. Karton Ambalaj ve Stant Tasarım Yarışması, Ağaç Mamülleri ve Orman ürünleri İhracatçılar Birliği, TİM.
2014, 3. Karton Ambalaj ve Stant Tasarım Yarışması, Ağaç Mamülleri ve Orman ürünleri İhracatçılar Birliği, TİM.
2014, IMMIB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, Oyuncak Kategorisi Seçici Kurul Üyeliği, TİM.
2011, 7. Ambalaj Sanayicileri Derneği 6. Tasarım Yarışması
2010, 6. Ambalaj Sanayicileri Derneği 6. Tasarım Yarışması