Ana SayfaAkademik KadroLisans ProgramıLisansüstü ProgramıEtkinliklerLinklerİletişim

Dr. Demet Günal Ertaş


photo

İLETİŞİM BİLGİSİ / CONTACT INFORMATION

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / ITU Department of Industrial Product Design

Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture

Taşkışla, 34437 , Istanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 293 13 10 / ext. 2804

Fax: +90 (212) 251 48 95

E-mail: ertas@itu.edu.tr

http://www.tasarim.itu.edu.tr/akademik_kad...unal_ertas.html


EĞİTİM / EDUCATION:

Doktora/ PhD., Ekim 2007, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Doktora tezi / Ph D. Thesis: Yapısal Özelliklerin Endüstri Ürünleri Tasarımına Etkileri / The Effects Of The Structural Characteristics on Industrial Product Design.

Yüksek Lisans / MSc., Haziran 1998, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Yüksek Lisans Tezi / MSc. Thesis: Bürolar İçin Aydınlatma Armatürü Seçiminde Tasarımcı Yaklaşımları / Designers' Approachs on Selection of The Lighting Armature For Office Lighting.

Lisans/ Undergraduate, Haziran 1993, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü.


AKADEMİK POZİSYONU/ACADEMIC POSITION HELD:

Öğr.Gör.Dr., İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü/ PhD Lecturer, ITU Dept. of Industrial Product Design


MESLEKİ DENEYİMİ/ PROFESSIONAL POSITIONS HELD:

Mimar, ARI Mühendislik Mimarlık, İstanbul / Architect, ARI Architecture and Construction Firm

Mimar, Murat İnşaat A.Ş., İstanbul / Architect, MURAT Architecture and Construction Firm


İDARİ GÖREVLER/ ADMINISTRATIVE POSITIONS:

Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013-2016)

Bölüm Başkanlığı Danışmanlığı (2006-2011)


DİĞER AKADEMİK GÖREVLER / OTHER EDUCATIONAL TASKS:

Yatay Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu Üyeliği (1998-2015), İTÜ Mimarlık Fakültesi / Member of The Undergrate Education Committee.

Çift Anadal (ÇAP) Komisyonu Üyeliği (2008-2015), İTÜ Mimarlık Fakültesi / Member of The Double Degree Committee.

Yandal Komisyonu Üyeliği, İTÜ Mimarlık Fakültesi (2012-2017)

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Komisyonu (2013-2018)

Burs ve Ödül Komisyonu (2017-2018)

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (2017- )


VERDİĞİ DERSLER/ COURSES OFFERED:


EUT 132 E Materials in Design (Tasarımda Malzeme)

EUT 237 E Structure in Industrial Design (Endüstriyel Tasarımda Strüktür)

EUT 314 E Plastic Materials and Technology (Plastik Malzeme Bilgisi ve Teknolojisi)

EUT 526 Malzeme Özellikleri ve Tasarımda Biçimlendirme (Material Properties and Form Giving in Design)

EUT 213 E, 214 E, 315 E, 316 E, 413 E Industrial Product Design 1-2-3-4-5 (Endüstriyel Ürün Tasarımı Projesi 1-2-3-4-5)

TES 111E Project 1, TES 121 E Project 2 (Proje 1-2 / İlk yıl temel eğitim stüdyosu kapsamındaki mimari projeler ve endüstriyel tasarım projeleri)

EUT 492 E Graduation Project (Bitirme Projesi)


MISAFIR ÖGRETIM ELAMANI OLDUĞU ÜNİVERSİTE VE YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:

Misafir Öğretim Görevlisi, Doğuş Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (2012-2014)
Yürüttüğü dersler :
ETB 321 Strüktür
ETB 240 Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri


YAYINLAR/ PUBLISHED PROCEEDING:

Günal Ertaş D., Şatır S., "Furniture as a Design Product", The 29th International Conference Research for Furniture Industry, 19-20 Eylül 2019, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Günal Ertaş D., Bayazıt N., "Product Economy Through Changing Structural Characteristics", OJAD/ Online journal of Art and Design, Vol 7, Issue 3, July 2019.

Şatır S., Günal Ertaş D., "Zanaat/ Tasarım-Tasarım/Zanaat İşbirliği", Mühendislik ve Mimarlık Üzerine Güncel Yaklaşımlar, 2018, Editör Hasan Öktem, Kitap ISBN:978-605-69047-5-2, sa: 7-28, Strategic Research Academy/SRA Yayını.

Günal Ertaş D., Şatır S., "Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Plastik Malzeme ve Değerlendirilmesi / Plastic materials and Their Use in Industrial Design Education", Journal Of Current Researches on Engineering (JoCREST) ISSN: 2651-2521, Science and Technology, 2018, Issue 1, Volume 4, Page 33-46. doi: 10.26579/jocrest-4.1.3.

Günal Ertaş D., "Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Dönüştürme Projeleri", Modern Dönemlerde Eğitim İktisat ve Güzel Sanatlar, Haziran 2018, sa: 359-367, Ed. Köse O., İslamoğlu E., Berikan Yayınevi, Ankara.

Günal Ertaş D., Şatır S., "Plastic Materials and Their Use in Industrial Design Education", 8th International Conference of Strategic Research on Social Science & Education, 10-13 Mayıs 2018, Viyana Üniversitesi, Viyana, Avusturya.

Şatır S., Günal Ertaş D., "Craftsmanship/Design-Design/Craftsmanship Collaboration", 8th International Conference of Strategic Research on Social Science & Education, 10-13 Mayıs 2018, Viyana Üniversitesi, Viyana, Avusturya.

Günal Ertaş D., "Kullanıcı Sosyokültürünün ve Algısının Endüstriyel Tasarımda Malzeme Seçimine Etkisi", 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, İKSAD İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Günal Ertaş D., "Kompozit Malzemelerin Endüstri ürünleri Tasarımındaki Yeri", ISLAC 2018-1 th International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (1. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu), 22-24 Mart 2018, Karabük University, Karabük, Türkiye.

Şatır S., Günal Ertaş D., "Along Term Experimental Research on Considering The Concept of Handcrafts With a Viewpoint of Industrial Design", Researches on Science and Art in 21 th Century Turkey, Volume 2, November 2017, sa: 2351-2356, ISBN.978-605-288-062-3, Gece Kitaplığı Yayınevi, Bilofset, Ankara.

Günal Ertaş D., Şatır S., "Material in Design: The Relation of Product and Material in Terms of Design Value", 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 Ekim 2017, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Şatır S., Günal Ertaş D., "Geleneksel Türk Lokumunda Tasarım Düşünüşü", 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 Ekim 2017, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Günal Ertaş D., Şatır S., "A multi-dimensional analysis of the relationship between design-material in relation to sustainability", 12th International Design and Design History Symposium, 11-12 Mayıs 2017, Mimarlık Merkezi, Alsancak, İzmir.

Günal Ertaş D., Soyupak O., "Plastics in Design", Provacative Plastics International Conference, 17-18 Eylül 2015, Art University, Bournemouth, İngiltere.

Hocaoğlu D., Günal Ertaş D., Akbulut D., "The Changing Roles and Women in Advertisement By Electronic Kitchenware Manufacturing Sector in Turkey, Since Beginning to Present", 5T-Conference of Turkish Design History Society, 9-10 Mayıs 2013, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Günal Ertaş D.,"İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün Kuruluş Çalışmaları", Endüstride Tasarımda Eğitimde 40 Yıl Sempozyumu, 7-9 Aralık 2011, MSGSÜ, İstanbul.

Günal Ertaş D., Şatır S., "Developing Sustainable Structural Design Features", A-Z, Vol 7 No 1, Spring 2010, ITU Journal of the Faculty of Architecture, İstanbul.

Şatır S., Günal Ertaş D., Arıburun E., 2009, " Design Culture From Traditional to Future", 2009 ICSID World Design Congress-Design Difference, Singapore.

Günal Ertaş D., Bayazıt N., "Endüstri Ürünleri Tasarımında Strüktür", İTÜ Dergisi/a Mimarlık Planlama Tasarım, Cilt: 8, Sayı 1, Sa: 90-102, Mart 2009 , İTÜ Yayını, İstanbul. (doktora tezinden üretilmiş ulusal makale)

Günal Ertaş D., 8-9 Ekim 2009, "Tasarımda Fiziksel Yapının Geliştirilmesi", 4. Ulusal Tasarım Kongresi: Tasarım veya Kriz, İ.T.Ü. Taşkışla, İstanbul.

Şatır S., Günal Ertaş D., Leblebici D., 11-14 April 2007, " A Footwear Design Project As A Design Discourse", 7 th Design Congress EAD07, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.

Günal Ertaş D., Bayazıt N., 19-22 Haziran 2006, " Oturma Elemanlarında Strüktürel Özelliklerin Tasarıma Etkileri (The Effects of The Structural Characteristics on Industrial Product Design For Sitting Elements)", 3. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye'de Tasarımı Tartışmak, İTÜ Taşkışla, İstanbul.

Günal Ertaş D., Bayazıt N., 15-17 Kasım 2006, "Endüstri Ürünleri Tasarımında Malzeme Seçimi (Material Selection On Industrial Product Design)", 3. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, TMMOB Organizasyonu, İTÜ Taşkışla, İstanbul.

Günal Ertaş D., Acun Özgünler S., 15-17 Kasım 2006, "Kent Mobilyalarında Malzeme Kullanımının İrdelenmesi (A Research On The Usege Of The Material on City Furnitures)", 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası Organizasyonu, İ.T.Ü. Taşkışla, İstanbul.

Günal Ertaş D., Bayazıt N., 6-8 Ekim 2004, "Strüktür ve Malzeme Özelliklerinin Endüstriyel Ürün Tasarımına Etkisi (The Effects Of The Structural Characteristics On Industrial Product Design)", 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası Organizasyonu, İ.T.Ü. Taşkışla, İstanbul.

Sunum: Günal Ertaş, D., Aralık 1998, "Ofisler için Aydınlatma Armatürü Seçiminde Tasarımcı Yaklaşımları (Designers' Approaches on Selection of the Lighting Armature for Office Lighting)", Aydınlatma Armatürleri Tasarımı Semineri, İstanbul, Turkey.


KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ / EDITORIAL WORK:

Günal D.(editör), Çorbacı F., Bayazıt N., 1996, 2. Ulusal Tasarım Kongresi Kitabı İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Y.E.M. Yayınları, İstanbul.


ÇALIŞTAYLAR / WORKSHOPS

Günal Ertaş D., Eren Ç, Kilimci E.S.Y., Dolap Yıldız K., Başkan A., Özer G., Kızılkaya A., Doma O.O., "İTÜ Let's Design Together for Contemporary" Çalıştayı, 5-15 Eylül 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul.

Demet Günal Ertaş, Erasmus Intensive Programmes (IP), "Multidisciplinary Approach to Product Innovation" isimli Eğitim Projesi ve Çalıştayı, 7-16 Şubat 2009, University College West Flanders-HOWEST, Kortrijk, Belçika.

Demet Günal Ertaş, Georg Bertsch (proje yürütücüsü),Şebnem Timur Öğüt, Mehmet Erkök, "Taxi"- İstanbul Çalıştayı 22 Ekim-26 Ekim 2007, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Taşkışla, İstanbul.

Demet Günal Ertaş, Georg Bertsch (proje yürütücüsü), Özlem Er, Pınar Yalçın, "Reflecting Waters"- İstanbul Çalıştayı 30 Ekim-3 Kasım 2006, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Taşkışla, İstanbul.


KONGRE DÜZENLEME / CONGRESS ORGANIZATION:

Günal D., Çorbacı F., Bayazıt N., (1995-1996) 2. Ulusal Tasarım Kongresi Organizasyonu, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Organizasyonu, Taşkışla, İstanbul.


SERGİ DÜZENLEME / EXHIBITION ORGANIZATION

Günal Ertaş D., Eren Ç, Kilimci E.S.Y., Dolap Yıldız K., Başkan A., Özer G., Kızılkaya A., Doma O.O., "İTÜ Let's Design Together for Contemporary Çalıştayı Öğrenci Canopy projeleri" sergisi, Contemporary İstanbul 2018 Sanat Etkinliği, 20-23 Eylül 2018, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul.

Günal Ertaş D., Eren Ç, Kilimci E.S.Y., Soyupak O., Gün A., Doma O.O., "Le Jetee Filminden Yeni Film Yaratımı" öğrenci filmleri gösterimi, Contemporary İstanbul 2018 Sanat Etkinliği, 14-17 Eylül 2017, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul.

Şatır S., Bağlı H., Arıburun L.N.E, Günal Ertaş D., Leblebici D., Turan A.Z., Alppay C., 2005-2006 Bahar Yarıyılı Ürün Tasarımı 4 Dersi kapsamında yapılan "Ayakkabı" Konulu Proje Sergisi, Haziran 2006, AYMOD (Ayakkabı ve Moda) 2006, CNR Expo Fuar Merkezi, Yeşilköy.

Günal Ertaş D., Er Ö., Timur Ş., Turan G., Leblebici D., "Ev Aksesuarları Konulu Öğrenci Projeleri Sergisi", Haziran 2005, İ.T.Ü. Standı, İstanbul Design Week, Eski Galata Köprüsü, Haliç, İstanbul.

Günal Ertaş D., Er Ö., Timur Ş.,Turan G., Leblebici D., "YTL için Promosyon Ürünü Tasarımı Konulu Proje Sergisi", 19.11.2004-21.11.2004, Marketingİst Fuarı, Promotürk Standı, Tüyap Binası- Beylikdüzü, İstanbul.

Günal Ertaş D., Erkök M. ve EUT Bölüm Öğretim Elamanları, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 10.Yılı Öğrenci Sergisi Çalışması, Ekim 2003, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, Taksim, İstanbul.

Demet Günal Ertaş, Şebnem Timur, Mehmet Erkök, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü EUT 112 Ürün Tasarımı II dersinde yapılan projelerden oluşan "Tasarımda İlk Adımlar Sergisi", ADesign Fair 2004, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul.

YARIŞMA JÜRİ ÜYELİĞİ

Günal Ertaş D., Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Üyeliği, Temmuz 2012, Ambalaj
Sanayicileri Derneği, Koşuyolu, İstanbul.

Günal Ertaş D., Toros Tarım Fuar Standı Öğrenci Yarışması Jüri Üyeliği, 2008, Toros Tarım
-İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul.


YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER:

Torgay B., Haziran 2016, "Optimization in Folding Carton Packaging Design" başlıklı yüksek lisans tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

BİLİRKİŞİLİKLER

Genç Odası Mobilyası Taklit Değerlendirmesi ve Tasarım Tescilinin Geçersizliği,
Mayıs 2014.

Hastane Mobilyası Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü, Nisan 2014.

Marka Değerlendirmesi ve Hükümsüzlüğü, Ocak 2014.

Salon ve Yatak Odası Mobilyası Taklit Değerlendirmesi ve Tasarım Tescilinin
Geçersizliği, Ocak 2014.

Kent Mobilyası Değerlendirmesi, Eylül 2014.

Mobilya Durum Tespiti Bilirkişiliği, Mayıs 2013.

Mobilya Mağazası Durumu ve Mobilya Değer Tespiti Bilirkişiliği, Ocak 2013.

Ayakkabı Marka Tescili ve Taklit İncelemesi, 2009.

Plastik Eşya Tescili, 2008.

Tekstil Mağazası İnşaası ve Mobilya Tespiti, 2006.

Tekstil Mağazası İnşaası Özgün Proje Tespiti, 2006.

Konut Rayiç Bedel Tespiti, 2000.

Mesken Rayiç Bedel Tespiti Bilirkişiliği, 2000.

Bina Deprem Sonrası Durum Tespiti Bilirkişiliği, 1999.

Tapu Tescil ve Taşınmaz Değer Tespiti Bilirkişiliği, 1998.