menu

Kongre merkezinde kayıt ücreti sadece nakit olarak yapilabilir. Lütfen kayıtlarınızı 14 haziran 2006 saat 17.00 ye kadar Havale yoluyla yaptırınız.

Son kayıt tarihi :
14 haziran 2006
Saat 17.00 

     
  Tasarımı Türkiye'de Türkiye için Tartışmak  
 

Tasarlamak bizleri doğadaki diğer canlılardan farklı kılan en temel insani yetilerimizden birisidir. Tasarım ise günümüzde insan zekâsı, yaratıcılığı ve hayal gücünün somut bir ürün veya sisteme dönüştürülmesinin güçlü bir ifadesi olduğu kadar, modern toplumunun önemli bir kültürel öğesidir. İlk Ulusal Tasarım Kongresi'ni 1982 yılında, ikincisini ise AB ile Gümrük Birliği'nin hemen ardından 1996 yılında düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi, tasarımı yeniden Türk üniversite ve sanayi gündeminde üst sıralara taşımayı amaçlamaktadır. 1996'dan bu yana geçen on yıl içinde tasarımın ekonomik, kültürel, politik ve toplumsal rolü ve görünürlüğüyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmış ve tasarım Türk toplumu ve sanayisi için lüks bir eklenti olarak algılanmaktan çıkıp, artık gereklilikler arasına girmiştir.

Türkiye 2000'li yıllara çok sayıda ve farklı nitelikte sergi, fuar, panel, seminer, yarışma vb. tasarım etkinlikleriyle girerken, konunun araştırmacı, uygulamacı ve uzmanlarının gelecek için yön belirleyebilecek bilimsel, tarafsız ve etkili platformlardan yoksun olmaları önemli bir eksiklik olarak hissedildi. Endüstriyel tasarımın ülke kalkınmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasındaki rolünü anlatmak için toplumun ilgili kesimlerine yönelik bir bilgilendirme ve etkileşim stratejisi geliştirmek, kuruluşundan itibaren İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kurumsal misyonunun bir parçası olmuştur. 3. Ulusal Tasarım Kongresi'nin - Türkiye'de Tasarımı Tartışmak - temasıyla düzenlenmesine de bu bakış açısının doğal bir sonucu olarak karar verilmiştir.

Ulusal Tasarım Kongresi Türkiye'de endüstriyel tasarım alanında gerçekleşen tek periyodik kongre olduğu gibi, geniş bilimsel hakem kuruluyla bu alanda ilk hakemli ulusal akademik etkinlik olma niteliğini de kazanmıştır. 100'ün üzerinde bildirinin önerildiği akademik programda yer alan tüm bildiriler, konularında uzman en az iki hakemin olumlu görüşüyle kongrede sunulmak üzere kabul edilmişlerdir. Akademik programın yanı sıra, tasarımın sanayi için önemini ortaya koymak ve tartışmak amacıyla 22 Haziran 2006 tarihinde gerçekleşecek tek günlük bir Sanayi Programı hazırlanmıştır. Böylelikle hızla artan yenilik ve farklılaşma ihtiyaçlarını karşılamak için Türk sanayisinin tasarımla tanışmasını, başarılı firma deneyimlerinin paylaşılmasını sağlayacak ciddi bir platform oluşumu hedeflenmektedir.

Ulusal Tasarım Kongresi'nin temel amacı Türkiye'de tasarımı çok boyutlu bir yaklaşımla ele alarak, araştırma ve uygulama yapan ilgili tüm kesimlerin yer alabileceği bir iletişim ve tartışma ortamı yaratmaktır. Kongrenin hedef katılımcı kitlesini tasarımcılar, işadamları, akademisyenler, profesyonel yöneticiler, bürokratlar, siyasetçiler, öğrenciler ve basın mensupları oluşturmaktadır.

Bölümümüz tarafından, kurumsal misyonumuzu paylaşan Kale Grubu Şirketlerinin desteğiyle 19 - 22 Haziran 2006 tarihlerinde İTÜ Taşkışla Kampüsü ve İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan 3. Ulusal Tasarım Kongresi'nde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

İTÜ - 3. Ulusal Tasarım Kongresi Düzenleme Komitesi adına

Prof.Dr. Alpay Er, Komite Başkanı